Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

In pace frivola

Jubileumconcert van ‘De Kovel’ in Egmondse abdij

gepubliceerd: dinsdag, 27 november 2012

In de Egmondse abdij werd zater­dag, in aanwe­zig­heid van hulp­bis­schop mgr. dr. J. Hendriks, het vijf­ja­rige bestaan gevierd van het monas­tieke tijdschrijft ‘De Kovel’ met een poëtisch concert door het vocaal ensemble Musa Horti, onder lei­ding van Peter Dejans: “In pace fri­vola”. Deze titel betekent, anders dan men mis­schien zou ver­wach­ten “In de gewone vrede van alle dag”.

In pace frivola

Het betreft een werk van de com­po­nist Sebastiaan van Steen­berge, die de kapel­mees­ter is van de Onze Lieve Vrouwe­kathe­draal in Anwerpen. De uit­voe­ring van het muziek­werk dat rond het thema van de monnikskovel iets van de kern van het monniksleven wil overdragen werd begeleid door teksten uit­ge­spro­ken door Jos Stroobants en ingetogen dans van Bernice Fransen, die vaker op de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag heeft gedanst.

Hoofd­re­dac­teur van De Kovel p. Dirk Hanssens osb hield een rede bij gelegen­heid van het lustrum en alles werd van passend com­men­taar voor­zien door de onlangs herkozen vader abt Gerard Mathijsen osb van de Egmondse abdij. Er was veel belang­stel­ling voor deze gedenk­waar­dige uit­voe­ring van hoog niveau.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose