Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Koepel Kathedraal straalt

gepubliceerd: maandag, 26 november 2012

Afgelopen zon­dag, op het hoog­feest van Christus Koning, is de koepel van de Ka­the­draal in Haar­lem fees­te­lijk ont­huld en inge­ze­gend. Met een ingetogen lezing uit de Profeet Jesaja, een gebed over de koepel en over allen die er onder bid­den en zingen, en onder de klanken van het Exultate Deo van Scarlatti, werd de kroon gezet op het res­tau­ra­tie­werk van dit monu­mentale werk.

Verrassend in het motet was dat het tussen­stuk door ‘engelen’ van het ka­the­drale koor vanuit de koepel gezongen werd. Het gaf een ontroerend en prach­tig effect.

De Bis­schop bedankte in zijn slot­woord allen die aan de reali­sa­tie van het geheel zo hard had­den gewerkt en fe­li­ci­teerde bisdom, pa­ro­chie en ge­meen­te Haar­lem, nu de koepel weer zo prominent de ‘skyline’ van alle drie bepaalt. Bijgaand een fotoreportage van de fees­te­lij­ke vie­ring door Jan Spengler.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose