Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Symposium - Kansen en uitdagingen voor kerken in de stad

125 jaar Sint Nicolaaskerk

gepubliceerd: donderdag, 22 november 2012

In samen­wer­king met dag­blad Trouw or­ga­ni­seert de Sint Nicolaas­kerk te Am­ster­dam op vrij­dag­mid­dag 7 de­cem­ber een symposium met als thema ‘Kansen en uit­dagingen voor kerken in de stad’.

Symposium Kerk & StadIn de afgelopen decennia zagen we in de kerk een massale leegloop en de ver­wach­ting was dat het alleen maar ver­der bergaf­waarts kon gaan. Op­val­lend genoeg gebeurt in diverse ste­den in binnen- en bui­ten­land het tegen­over­ge­stelde: som­mi­ge kerken trekken méér bezoekers en bie­den ruimte aan energieke geloofs­ge­meen­schappen – de St. Nicolaas­kerk in Am­ster­dam is er een voor­beeld van. Ook ontstaan in de ste­den nieuwe geloofs­ge­meen­schappen.

Op deze mid­dag gaat het over de vraag hoe dat komt. Wat zoekt de stads­mens te­gen­woor­dig in de kerk? Wat kunnen kerken doen? Wat zoeken jon­ge­ren in de kerk – een goed gevoel? Stilte? Zinge­ving? Ge­meen­schap? Mooie muziek? In­spi­ra­tie? 

We gaan op zoek naar ant­woor­den, onder lei­ding van Monic Slin­gerland (redacteur religie en filo­so­fie van Trouw) in gezel­schap van Paul van Geest (theoloog en publicist over kerk en samen­le­ving), Martha Hoffen­kamp (moderator Sint-Laurens­col­lege Rotter­dam en  auteur van de bestseller ‘Mijn school is katho­liek’), Inger van Nes (theoloog en psy­cho­loog, met speciali­sa­tie kerk, jon­ge­ren en stad), Eric Sengers (gods­dienst­so­cio­loog) en Leo Fijen (hoofd RKK).

Prak­tische gegevens

Datum: vrij­dag 7 de­cem­ber 2012
Ontvangst: vanaf 13:30 uur, pro­gram­ma 14.00 – 17.00 uur, borrel na
Locatie: Smits Koffiehuis (tussen Am­ster­dam CS en de St. Nicolaas­kerk)
Entree: € 10,00
Reserveren: kaarten kunnen wor­den ge­re­ser­veerd via info@nicolaas-pa­ro­chie.nl
Afhalen kaarten: op 7 de­cem­ber liggen de kaarten klaar bij de ingang van Smits Koffiehuis.
Kaarten s.v.p. afhalen vóór 13.45 uur.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose