Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sint Nicolaas in religie en economie

gepubliceerd: woensdag, 21 november 2012
Katholieke Nicolaaskerk van Edam
Katho­lie­ke Sint-Nicolaas­kerk te Edam

Protestantse Nicolaaskerk te EdamPro­tes­tantse Sint-Nicolaas­kerk te Edam

Regio De Dammen ( Edam Volen­dam, Mon­nic­ken­dam) or­ga­ni­seert vrij­dag 23 no­vem­ber een avond over de heilige Nicolaas, belicht door prof.dr. A.H.M. van Iersel, in aanwe­zig­heid van mgr. dr. J.M. Punt, bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De avond wordt muzikaal opge­luis­terd door vocaal ensemble I Voci en vindt plaats in Edam, Voorhaven 124 (St. Nicolaas­kerk), aan­vang 19.30 uur.

St. Nicolaas is een van de meest bekende heiligen. Hij staat mid­denin de moderne maat­schap­pij. Hij is de patroon­hei­lige van kin­de­ren, maar ook van vele ambachten, o.a. sla­gers, schippers en brandweerlie­den. Zijn naam­dag op 6 de­cem­ber heeft zich ont­wik­keld tot een kin­der­feest, en ook tot een be­lang­rijke eco­no­mische ac­ti­vi­teit. Maar de H. Nicolaas is ook ker­ke­lijk een be­lang­rijke figuur. Hij wordt over de hele wereld vereerd.

Prof.dr. A.H.M. van Iersel, theoloog, is hoog­le­raar aan de Uni­ver­si­teit van Tilburg, diaken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en betrokken bij het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk aan de Tilten­berg. Een aar­dige bij­zon­der­heid is dat de H. Nicolaas in Noord-Holland een grote vere­ring kent: onder meer in Purmerend, Edam, Mon­nic­ken­dam, Am­ster­dam, Muiden, Lutje­broek en Den Helder zijn of waren kerken toegewijd aan de Griekse bis­schop.

De avond wordt besloten met het ge­za­men­lijk zingen van een Sin­ter­klaas­lied (of Sint-Nicolaas­lied?!).

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose