Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wijding van vier diakens in kathedraal Haarlem

Zaterdag 17 november in de Sint Bavo te Haarlem

gepubliceerd: donderdag, 15 november 2012

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J. Punt, zal tij­dens een pontificale eucha­ris­tie­vie­ring op zater­dag 17 no­vem­ber in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem (Leidse­vaart) door handopleg­ging vier mannen tot diaken wij­den.

Hans Bruin en Eelke Ligthart wor­den per­ma­nent diaken, Jose Marin del Val en Jeroen de Wit berei­den zich voor op de pries­ter­wij­ding. De plech­tig­heid begint om 10.30 uur.

Kathedrale basiliek van Sint BavoHans Bruin (52), directeur van de Versunie, volgde de diaken­oplei­ding aan de Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Hij woont met zijn gezin in Tui­tjen­horn en liep stage in de pa­ro­chie van de H. Christoforus in Schagen. Hij zal werk­zaam zijn in de regio Hoorn-Blokker.

Eelke Ligthart (64), geboor­tige Fries, woont met zijn gezin in Heer­hu­go­waard. Afkoms­tig uit het be­drijfs­le­ven is hij reeds lange tijd actief in zijn pa­ro­chie (H.Dio­ny­sius) waar hij zijn aan­stel­ling krijgt. Ook diaken Ligthart liep stage in Schagen.

Jose Marin del Val (33) is afkoms­tig uit Barcelona en hoort tot de Neo-catechumenale Weg. Hij woont in Nieuwe Niedorp en volgt de pries­ter­oplei­ding in Vo­ge­len­zang. Hij hoopt volgend jaar tot pries­ter te wor­den gewijd.

Jeroen de Wit (44) is afkoms­tig uit Anna Paulowna. Voordat hij zijn roe­ping tot het pries­ter­schap volgde was hij onder meer werk­zaam in de bollenteelt, in Neder­land en Australië. Hij woont en stu­deert in Vo­ge­len­zang.

Met de beide nieuwe per­ma­nente diakens komt het aantal door mgr. Punt gewijde per­ma­nente diakens op 41.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose