Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wat zouden we moeten zonder Hoop?

Katholieke Jongerendag 2012

gepubliceerd: woensdag, 7 november 2012

Afgelopen zon­dag op 4 no­vem­ber vond in de Maaspoort in Den Bosch de 35e editie van de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag plaats met het thema ‘Hoop’. Volgens de organi­sa­tie namen zo’n 1350 tieners en jon­ge­ren deel aan deze dag. Vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam waren twee bussen met 115 jon­ge­ren naar Den Bosch afgereisd, plus een flink aantal jon­ge­ren dat op eigen gelegen­heid was geko­men.

Ook de Haar­lemse bis­schop­pen mgr. Punt, mgr. Hendriks en emeritus­bis­schop mgr. Van Burg­ste­den waren aanwe­zig en con­ce­le­breer­den in de Eucha­ris­tie­vie­ring aan het einde van de dag. Het was een dag vol van spet­te­rende muziek, in­druk­wek­kende verhalen, een gezellige in­for­ma­tiebeurs en na­tuur­lijk een prach­tige Eucha­ris­tie­vie­ring aan het einde van de dag.

Op de in­for­ma­tie­markt was het bisdom op een aantal plaatsen ver­te­gen­woor­digd:

  • met de reis (Be)leef je geloof naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Rio de Janeiro ko­men­de zomer (Deze reis wordt samen geor­ga­ni­seerd met aarts­bis­dom Utrecht)
  • met het Jon­ge­ren­Plat­form van het bisdom, dat het Jon­ge­renkerst­feest onder de aan­dacht bracht op 16 de­cem­ber a.s. voor alle jon­ge­ren van ons bisdom
  • met het Jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang op 16 maart 2013
  • met het centrum voor ker­ke­lijke oplei­dingen De Tilten­berg

Voor meer in­for­ma­tie: www.jong­bis­domhaarlem.nl

(foto’s zijn gemaakt door Jong­bis­domhaarlem.nl, Jongkatho­liek.nl, Ramon Mangold, Aarts­bis­dom Utrecht en Bisdom Rotter­dam)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose