Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amsterdamse Sint Nicolaas wordt basiliek

gepubliceerd: woensdag, 31 oktober 2012

De Sint Nicolaas­kerk in Am­ster­dam wordt on­der­schei­den met de ereti­tel basiliek. Dat is bekendgemaakt bij brief van de Romeinse Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst die gister­och­tend de Bis­schop bereikte. Mgr. Punt had in juli om deze titel gevraagd. Als datum van offi­cië­le toeken­ning heeft Rome gekozen voor 9 de­cem­ber, de dag waarop de fees­te­lijk­he­den rond het 125-jarig bestaan van de hui­dige pa­ro­chie wor­den af­ge­slo­ten.

De Sint Nicolaaskerk - binnenkort dus de Sint NicolaasbasiliekOm de titel van basiliek te ont­van­gen moet een kerk aan twee voor­waar­den voldoen: het moet een bij­zon­der bouw­werk zijn, en de kerk moet druk bezocht wor­den, bij­voor­beeld omwille van een bepaalde vere­ring of devotie.

In het geval van Am­ster­dam motiveert de Con­gre­ga­tie haar besluit met twee bij­zon­dere argu­menten: de vere­ring van de H. Nicolaas, stads­pa­troon van Am­ster­dam (“die befaamde bis­schop van Myra”) en de devotie rond het Mirakel van Am­ster­dam, waarin de Sint Nicolaas een be­lang­rijke rol speelt, en die vanaf de Mid­del­eeuwen haar plaats heeft gehad in de stad (het decreet van de Con­gre­ga­tie vermeldt ook nog de keizers­kroon in het Am­ster­damse stads­wa­pen, een privilege dat de “toen nog kleine plaats” ont­ving als bede­vaarts­oord van het H. Mirakel) en het feit dat Am­ster­dam inmiddels de hoofd­stad van het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den is gewor­den.

De Nicolaas wordt de 24ste basiliek in Neder­land, de derde in het bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam. De beide andere zijn de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem en de Sint Jan in Laren. Bekende Neder­landse basilieken zijn ver­der de Sint Jan in Den Bosch, de Sint Servaas en de OLVrouwe­basi­liek in Maastricht en de “kleine Sint Pieter” in Ouden­bosch.

Al deze basilieken vallen in de cate­go­rie “basilicae minores” of “kleinere”; er zijn vier “grotere” of maiores, alle in Rome, nl. de Sint Pieter, de Sint Jan van Lateranen, de Sint Paul buiten de Muren en de Maria Maggiore.

Haar­lem, pers­dienst bisdom/ wp

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose