Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Vormsel

Wat is het sacrament van het Vormsel?

Het Vormsel is een belangrijk sacrament, dat het sacrament van het doopsel voltooit en waarmee de persoon de gave van de heilige Geest wordt geschonken.

Onder de tekenen van handoplegging en zalving (met chrisma), wordt er gebeden om Gods geest voor de vormeling.  De vormeling ontvangt dan de kracht om in woord en daad te getuigen van Gods liefde en macht. Hij is nu een volwaardig en verantwoordelijk lid van de katholieke Kerk (zie de jongerencatechismus YouCat 203).

In Nederland wordt dit sacrament over het algemeen toegediend rond het twaalfde levensjaar. Dit is het moment waarop de tieners in vrijheid kiezen voor een leven als kind van God. Ze bevestigen daarmee (meestal) de keuze van hun ouders, die hen hebben laten dopen toen ze nog een kind waren.

Zie www.arsacal.nl (website van hulpbisschop Mgr. Hendriks) voor verdere informatie over de onderwerpen Als je gevormd wordt en Nadat je gevormd bent.

Diocesane vormselviering

Vormselviering HeilooDe meeste vormsels worden toegediend in de parochie(regio). Sinds een aantal jaren is het ook mogelijk om samen met vele andere tieners, jongeren en (jong)volwassenen in een mooie gebedsviering het sacrament van het vormsel te ontvangen. Dat gebeurt - in één of twee vieringen -op de zaterdag voor Pinksteren in de grote kapel van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo.

Eén of beide bisschoppen, geassisteerd waar nodig door de rector van het heiligdom van OLV ter Nood of een andere priester, dienen dan het sacrament van het vormsel toe. De voorbereiding op het vormsel gebeurt nog steeds in de eigen parochie(regio).
Voor meer informatie over deze viering: www.jongekerk.nl

Voorbereiding op het vormsel

Projecten

Er zijn veel projecten in omloop, die de vormelingen (meestal tieners) helpen om zich voor te bereiden op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Via bijgaande links zijn beschrijvingen te vinden van een aantal projecten, die door het bisdom worden aanbevolen:

Mocht u nog een vormselproject weten, waarover u enthousiast bent en dat ook voor andere parochies iets zou kunnen zijn, laat dit dan weten via catechese@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Vormselviering

Via de website van de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Hendriks, kunnen een aantal documenten gedownload worden, die gebruikt kunnen worden bij het samenstellen van een boekje voor de vormselviering. Het betreffen onder andere een keuze qua lezingen en de Orde van dienst van een eucharistieviering bij het vormsel. Ook worden er suggesties voor liederen gegeven.

Zie: www.arsacal.nl onder het kopje ‘Vormsel’ en dan ‘Vormselliturgie’.

Eenmalig magazine - Groeien!
Ondersteuning voor ouders van vormelingen!

Het magazine Groeien!

Een magazine vol interviews, columns, meditatieteksten en voorbeelden gericht op ouders van vormelingen. Dit magazine wil ouders vanuit een christelijke inspiratie ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Tegelijk is het een hulp om je eigen geloofsweg te zoeken als ouder. Ook wordt er aandacht besteed aan het sacrament van het vormsel. De kosten zijn € 4 per stuk (en boven de 30 exemplaren € 3 per stuk). Te bestellen via www.adveniat.nl

Een extra impuls voor de vormselvoorbereiding!

Ervaar het geloof bij het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo
Sinds een aantal jaren is het mogelijk om een of meerdere dagen met je vormselgroep naar het Heiligdom van OLV in Heiloo te komen om de vormselvoorbereiding een extra impuls te geven. Het Heiligdom is een plek waar je het geloof kunt ervaren, op een laagdrempelige manier over geloof kunt spreken, samen op pad bent, en er even tussen uit bent. Geïnteresseerd? Mail naar info@olvternood.nl of bel 072-5051288.

Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo

Are-You-Ready (AYR) weekend ter voorbereiding op het vormsel
In een AYR weekend maken de tieners kennis met het geloof, de kerk, en bovenal God als persoonlijke en liefdevolle God. Dit gebeurt op een eigentijdse, creatieve, interactieve en afwisselende manier. De tieners beleven dus een megatof en leerzaam weekend.

Het weekend wordt georganiseerd en begeleid door jongeren (16-29 jaar) van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Vanuit de parochies wordt gevraagd of enkele vormselbegeleiders ook het weekend meemaken als begeleiders. Zij ondersteunen het weekend en maken het zelf ook mee. Een AYR weekend is een mooie gelegenheid om gezamenlijk als vormselgroep het geloof te beleven en de onderlinge groepsband te versterken!

Wilt u  meer weten over de mogelijkheden van een AYR weekend voor uw parochie(regio)? Neem dan contact op met Frank Antonissen: areyoureadykcv@gmail.com of bel (0492) 477 657 (maandag en dinsdag).

Wilt u meer weten over eerdere ervaringen van vormselgroepen met  een AYR weekend in het bisdom? Neem dan contact op met Marius van der Knaap (Jongerenpastoraat), mvanderknaap@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose