Bisdom Haarlem-Amsterdam


Synode over synodaliteit

Intro

Synode 2023De Kerk van God wordt in een synode bijeen­ge­roe­pen met de titel: ‘Voor een synodale Kerk: ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en zen­ding’. Paus Fran­cis­cus vraagt uit­druk­ke­lijk om deze synode te starten door met alle gelo­vi­gen samen te komen rond de vraag hoe wij als kerk meer synodaal kunnen wor­den: samen onderweg zijn. We doen dat door naar elkaar te luis­te­ren en zo te ont­dek­ken welke weg de heilige Geest met de Kerk wil gaan.

Paus Fran­cis­cus wil hiermee geen nieuwe Kerk maken, maar een Kerk die anders is, een Kerk die open is en nabij, een Kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren, een Kerk dus die echt ge­meen­schap is en missio­nair. Het is de bedoeling dat deze consul­ta­tie voor alle mensen die eraan deel­ne­men een verrijkende erva­ring mag zijn, een geloofsweg, een ont­moe­ting met de Heer, een aanra­king van de heilige Geest.

“Ik hoop op een Kerk waarin ie­der­een een rol heeft”

Video over de synode voor een synodale Kerk

Synode-team

De synode is geopend op zon­dag 17 ok­to­ber 2021 en de gesprekken lopen tot 31 maart 2022.
Het synode-team van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit:

 • Mgr. van Brugste­den sss
 • Corine van der Loos
 • Philip Weijers
 • Lisette van Oordt

Zij zijn bereik­baar per e-mail en tele­foon:


Deel­ne­men

Wil je deel­ne­men aan een synode-bij­een­komst, maar heb je nog geen uit­no­di­ging of aan­kon­di­ging gezien? Neem contact op met het se­cre­ta­riaat of de pastor van de kerk­ge­meen­schap waarbij je betrokken bent om te vragen wanneer dat kan. Hier­on­der staat een (beperkte) lijst van bij­een­komsten in maart.

Je mag ook zelf ini­tia­tief nemen en een bij­een­komst or­ga­ni­se­ren. Doe dit liefst wel in overleg met de pastor of neem contact op met het synode-team via synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl en zorg dat je uiter­lijk op 31 maart je ver­slag opstuurt.

Vrouwen

Het Netwerk Katho­lie­ke Vrouwen heeft een Vragen­lijst gelan­ceerd waaraan alle vrouwen vanuit huis kunnen deel­ne­men. U vindt de lijst via deze deze link

Data in de pa­ro­chies (van noord naar zuid)

 • Heiloo
  voor mensen die een band hebben met het Hei­lig­dom
  Dins­dag 15 maart van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19u)
  Aanmel­den tot 11 maart: info@olvter­nood.nl of 072-5051288 (tussen 10 en 15u).
 • Hoorn
  Zater­dag 5 maart van 13.30 tot 16.00 uur
  H. Hieronymus­kerk te Wognum, Kerkweg 1, 1687 PJ Wognum
  Aanmel­den tot 24 februari: pastoor@rkmatteus.nl
 • Alkmaar
  Maan­dag 7 maart om 19.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Lange­dijk
  Woens­dag 6 april om 19.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Regio Heiloo
  om 20.00 uur
  Aanmel­den: j.nagengast9@upcmail.nl
 • Purmerend
  Woens­dag 16 maart om 19.30 uur
  Kaas­markt 15, 1441 BG Purmerend
 • Edam
  Dins­dag 15 maart om 19.00 uur
  19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring en om 20.00 uur beginnen we de Synodale ont­moe­ting
  Voorhaven 124, 1135 BB Edam
 • Volen­dam
  Maan­dag 14 maart - Deze bij­een­komst is komen te ver­val­len
 • Purmerend
  Dins­dag 15 maart
 • Edam
  Woens­dag 16 maart
 • Zaanstreek - IJmond
  Zater­dag 19 maart
  Esplanade­zaal van de Maria­kerk, Spoellaan 1 te Heems­kerk.
 • Haar­lem
  Donder­dag 3 maart van 17.00 tot 21.00 uur
  H. Fran­cis­cus­paro­chie i.o., locatie Linge­straat 1, Haar­lem-Noord, Fran­cis­cus­zaal
  Aanmel­ding: deken­vanhaarlem@gmail.com
 • Haar­lem
  Jon­ge­ren­bij­een­komst
  Maan­dag 14 maart om 20 uur
  Linge­straat 1, Haar­lem-Noord
  Aanmel­ding: deken­vanhaarlem@gmail.com
 • Am­ster­dam-Noord
  voor mensen tot 30 jaar
  Woens­dag 9 maart om 19.30 uur
  Pas­to­raal centrum, Kamperfoelieweg 209
 • Am­ster­dam-Oost
  Vrij­dag 4 maart om 19.30 uur
  Annabo­ni­fa­tius­kerk, Tweede Ooster­park­straat 246
  Aanmel­den bij abg­paro­chie@gmail.com

Overige bij­een­komsten

 • Reli­gi­euze In­sti­tu­ten, Nieuwe Bewe­gingen en Ker­ke­lijke Ge­meen­schappen
  Zater­dag 5 maart van 10.30 uur tot 16.00 uur
  Aanmel­den bij synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose