Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tienerprogramma (14-17 jaar)

Tijdens de bede­vaart is een apart tiener­pro­gramma voor 50 tieners inclusief hun bege­lei­ders. Ze over­nach­ten op een eigen locatie in de stad, name­lijk bij het klooster van de paters Thea­tijnen. Zo kan juist deze leef­tijds­groep een unieke erva­ring van Rome opdoen, die aansluit bij hun leef­we­reld.

Tienerprogramma Romebedevaart 2015 (foto: Jeffrey Bruno / Aleteia)Een en­thou­siast team van bege­lei­ders neemt deze tieners zes dagen lang op sleep­touw door de Eeuwige Stad. Ze draaien een vol pro­gram­ma waarin ze de mooiste plaatsen van de stad bekijken, hun geloof ver­die­pen en werken aan de vriend­schap met elkaar. De rode draad: Ontdek­ken hoe de eerste chris­te­nen vormgaven aan hun geloof en wat dat voor hen anno 2015 betekent.

Sluiten de tieners helemaal niet aan tij­dens de bede­vaart? Ja wel. Ze zullen bij de grote groep pelgrims aan­slui­ten bij de grote vie­rin­gen en bij de au­diën­tie op woens­dag. We zijn tenslotte ge­za­men­lijk op bede­vaart: jong en oud, op weg in ver­bon­den­heid met elkaar. Ook kunnen de tieners op zon­dag­mid­dag 3 mei (“Familie­zon­dag”) met hun ouders mee gaan (‘s mid­dags).  

De mede­wer­kers van het tiener­pro­gramma: Matthijs Jansen en Wil van Erp (gids)

Locatie: Bij het klooster van de paters Thea­tijnen (Piazza Vidoni 6, Roma).

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose