Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenprogramma (18-30 jaar)

Mede­wer­kers: Het jon­ge­ren­team o.l.v. Marius van der Knaap bestaat uit Ingrid van der Horst, Nikki Schuffelen en Sebastiaan Spiekerman.

Locatie: De meeste jon­ge­ren ver­blij­ven in het hotel Casa Tra Noi

In tegen­stel­ling tot het tiener­pro­gramma, is het jon­ge­ren­pro­gramma in principe het­zelfde als het volwassen­pro­gramma. De jon­ge­ren komen op bepaalde momenten bij elkaar voor speciale pro­gram­maon­der­de­len. Hier­on­der een over­zicht van het gemeen­schappe­lijk jon­ge­ren­pro­gramma:

Zondag­avond 3 mei – Uitwisseling en gezellige borrel

Jongerenprogramma Romebedevaart 2015Na het diner komen we voor een gezellige avond om 20.30 uur bij el­kaar bij de receptie van hotel Casa Tra Noi om met elkaar de eerste erva­ringen uit te wisselen. De jon­ge­ren die in andere hotels ver­blij­ven eten daarom deze avond ook in hotel Casa Tra Noi. 

Maan­dag­mid­dag en -avond 4 mei – Ont­moe­ting met de ge­meen­schap van Sant’ Egidio

We gaan naar het hoofd­kwar­tier van de ge­meen­schap Sant’ Egidio waar we een ontmoe­ting hebben met Claudio Betti. Na onze ont­moe­ting met Claudio hebben we een ge­za­men­lijk diner in het restaurant van Sant’ Egidio. Om 19.45 uur sluiten we aan in de Basiliek Santa Maria in Trastevere voor de speciale plech­tig­heid waarbij we de Neder­landse oorlogsslacht­of­fers her­denken. Om 20.30 uur kunnen de jon­ge­ren aan­slui­ten bij het in­druk­wek­kende avond­ge­bed van de ge­meen­schap Sant’ Egidio in dezelfde kerk, waar vele jon­ge­ren vanuit ver­schil­lende lan­den samen komen.

Woens­dag­mid­dag en avond 6 mei – Bezoek aan het Scavi

Het Scavi
Het Scavi

Op deze dag brengen we een bezoek aan het Scavi, de necropolis onder de St. Pieters­kerk, waar ook het graf van Petrus is, recht onder het hoofdaltaar van de Sint Pieter. We krijgen een uit­ge­breide rond­lei­ding. Voor of na het bezoek aan het Scavi is nog genoeg in en rond de Sint Pieter te zien. Dit is een goed moment voor een bezoek aan de crypte, het Vati­caans museum met de Sixtijnse kapel of om de koepel van de Sint Pieter te beklimmen.

Om 18.30 uur zullen de jon­ge­ren op deze laatste avond naar een gezellig Ita­li­aans restaurant gaan voor een heer­lijke maal­tijd.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose