Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Gezinsprogramma (met kinderen t/m 14 jaar)

Mede­wer­kers: Liesbeth van Erp, Phily Hinfe­laar, Marjan Frielink, Ber­na­dette Heijkoop, Angela Groot, Teun Warnaar en Eli Stok.

GezinsprogrammaRomebedevaart 2015 (foto: Jeffrey Bruno / Aleteia)Locatie: de meeste ge­zin­nen zijn onder­ge­bracht in hotel Parco.

De ge­zin­nen sluiten net als de jon­ge­ren zo veel moge­lijk aan bij hun eigen pa­ro­chie of regio.
Er zijn echter een aantal aparte momenten in het pro­gram­ma opgeno­men, waarbij ge­zin­nen elkaar kunnen ont­moe­ten en met elkaar iets kunnen onder­ne­men. Af en toe zijn er ook eigen pro­gram­ma onder­de­len voor de kin­de­ren. De mede­wer­kers van het gezins­pro­gramma willen ouders met kin­de­ren onder­steunen tij­dens de bede­vaart. Dat zal zich in Ita­li­aanse praktijk dan ook ver­der uit­wij­zen. In elk geval is het on­der­staan­de aanbod voor­zien.

Zondag 3 mei

Alle  kin­de­ren ont­van­gen een speciaal pelgrims­boekje!

Na het Angelus is er op eigen gelegen­heid een picknick voor de gezin­nen in het park (Parco Adriano) rondom de Engelenburcht (Castel Sant’Angelo). 

Om 14.30 uur is een extra Stads­wan­de­ling ge­richt op kin­de­ren door het centrum van Rome. U kunt hieraan deelne­men of met uw eigen groep mee­gaan.

Maan­dag 4 mei

Er is deze morgen crèche en kin­der­woord­dienst tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring. 

Time elevator

Een reis naar Rome is een reis terug in de tijd. De stad kent ruim 3000 jaar ge­schie­de­nis. Dankzij deze ‘tijdmachine’ ben je bij­voor­beeld getuige van de moord op Julius Caesar en van Miche­lan­ge­lo’s worsteling om het plafond in de Sixtijnse Kapel te beschil­de­ren.

Dins­dag 5 mei

Er is een kin­der­pro­gramma vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur in hotel Parco Tirreno. Mgr. Hendriks zal deels bij het pro­gram­ma zijn.

Om ca. 13.30 uur vetrekken de kin­de­ren vanaf hotel Parco Tirreno met een eigen bus naar de St. Jan van Lateranen. Vanaf 15.00 uur is er een ont­moe­ting voor de ouders met Moeder Anima (van de Blauwe Zusters) vóór de St. Jan van Lateranen. Tevens is er sport en spel voor de kin­de­ren aldaar tot 16.30 uur. Ook is er gelegen­heid om de kerk te bekijken. Om 17.00 uur sluiten de kin­de­ren aan bij de gebeds­vie­ring.

Woens­dag 6 mei

Na de au­diën­tie zal er om 12.30 uur vanaf de Friezen­kerk een eigen bus ver­trek­ken naar Villa Borghese (een mooi park in Rome). Aldaar picknicken we eerst met elkaar. Daarna kan er in groepjes een speur­tocht wor­den gedaan.

Donder­dag 7 mei

Er is crèche en kin­der­woord­dienst tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring in St. Paulus-buiten-de-Muren. Na de vie­ring is er een extra rond­lei­ding gericht op kin­de­ren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose