Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Contact

Contact
post­a­dres: Postbus 1053
2001 BB  Haar­lem
tele­foon: 023 - 511 26 00
fax: 023 - 511 26 29
e-mail­a­dres: info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

 

De ver­schil­lende afdelingen kennen een eigen e-mail­a­dres, welke door meer­dere personen wordt beheerd. Binnen de afdelingen zijn er spe­ci­fie­ke on­der­wer­pen welke een apart e-mail­a­dres kennen. Op deze manier komt de juiste e-mail bij de juiste persoon terecht.

Afdeling Email­a­dres
 ­
Alge­meen info@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over de AVG avg@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over ANBI-statussen anbi@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Archief jvijgen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Caritas caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over bestuursbenoe­mingen benoe­ming@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Catechese catechese@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Finan­ciën en Bouw­zaken finance@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over machti­gingen machti­ging@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over sala­ris­ad­mi­ni­stra­tie rcf@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over fakturen/declaraties fakturen@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over bouw­zaken bouw­kun­diginspecteur@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Jon­ge­ren info@jong­bis­domhaarlem.nl
 ­
Gezins­pas­to­raat gezin@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Juri­dische zaken juri­dische­zaken@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
over bestuursbenoe­mingen benoe­ming@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Bisdom­blad SamenKerk samen­kerk@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Ka­the­draal TV ka­the­draaltv@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Offi­cia­laat mrkarnowski@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
 ­
Personeels­zaken jbrussee@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose