Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Overige sacramenten

De katholieke Kerk kent zeven sacramenten, zeven momenten waarop een mens op heel bijzondere wijze God in zijn of haar leven mag ervaren en ontmoeten.

De zeven sacramenten zijn: het doopsel, het vormsel, de eucharistie, het sacrament van boete en verzoening, het huwelijk, de wijding en het sacrament van de zieken.

Het bisdom Breda heeft zeven geloofsboekjes uitgegeven over de zeven sacramenten met korte uitleg over de sacramenten.

Hieronder worden enkele catechetische suggesties naar voren gebracht m.b.t. sacramenten, die nog niet eerder besproken zijn op het Catechese gedeelte van deze website.

Sacrament van boete en verzoening

Aanbevolen literatuur

‘Laat je verzoenen’ door Mgr. J. Hendriks

Verzoen je met jouw lot, jouw naaste of met God. Dat klinkt erg gemakkelijk, maar is niet eenvoudig. Dit boekje wil helpen om de pijn uit je hart weg te halen, je te laten genezen en je te verzoenen met jezelf, met je lot, met je naaste en met God. Te bestellen via www.colomba.nl

Laat je verzoenen - Mgr. Hendriks

Magazine: Tussen goed en kwaad

Een magazine in de reeks van Leven – wat er echt toe doet.
Dit magazine roept de grote vragen rond kwaad en schuld op. Tegelijkertijd wil het ook ankerpunten zoeken. Hoe kunnen mensen omgaan met kwaad en schuld? Met een uitneembare katern over het sacrament van de verzoening en bijbelmeditatie. Kortom, een zeer bruikbaar magazine in het pastoraat. Te bestellen via: www.adveniat.nl

Magazine Tussen Goed en kwaad

Het huwelijk

 
Aanbevolen literatuur
 

Magazine: Samen door het leven

Een magazine in de reeks van Leven – wat er echt toe doet.
Dit magazine gaat over het christelijk huwelijk en richt zich tot wie zich wil voorbereiden op het huwelijk, maar vooral ook tot stellen die nog overwegen of ze al dan niet voor de kerk zouden trouwen. Wat houdt het huwelijk in, waarom is het huwelijk een sacrament en wat betekent dat?  Met diverse interviews en getuigenissen. Te bestellen via: www.adveniat.nl

Magazine Samen door het leven

Magazine: Ja, ik wil

Magazine over trouwen in de katholieke Kerk
Eveneens een magazine om mensen uit te nodigen na te denken over de betekenis van het huwelijk met o.a. ervaringen en getuigenissen. Het magazine is ontwikkeld door de bisdommen Den Bosch en Roermond. Het magazine is tevens onderdeel van een huwelijkvoorbereidingscursus van drie avonden, die ook door deze bisdommen is ontwikkeld. Zowel het magazine als het materiaal van de huwelijkvoorbereidingscursus is te bestellen via: www.carolushuis.nl

Magazine Ja, ik wil

De wijding

Aanbevolen literatuur

Het sacrament van de zieken

Aanbevolen literatuur
 

Magazine: Waarom toch?

Een magazine in de reeks van Leven – wat er echt toe doet.
Ziekte, aftakeling, psychische pijn, natuurrampen: ze overkomen ons zonder dat we er vat op hebben. Wie kan zeggen wat het lijden draaglijk kan maken, wie kan er een betekenis aan geven? Meer dan de vraag naar de oorzaak van het lijden, is de centrale vraag in dit magazine: hoe ga je om met je eigen lijden en dat van anderen? En hoe doen christenen dat vanuit hun geloof in Jezus? Zeer bruikbaar in het pastoraat. Te bestellen via: www.adveniat.nl

Waarom toch?

Magazine: Licht aan de horizon

Een magazine in de reeks van Leven – wat er echt toe doet.
In dit magazine wordt de vraag gesteld naar de dood en het leven na de dood. We zoeken naar hoe wij dit vandaag ervaren en proberen aan de hand van het christelijk geloof licht aan de horizon te ontdekken. Zeer bruikbaar in het pastoraat. Te bestellen via: www.adveniat.nl

Licht aan de horizon
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose