Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Speciale vieringen in de kathedraal

Kathedrale Basiliek van Sint Bavo Haarlem

Katho­lie­ken staan erom bekend geen feestje over te slaan en regel­ma­tig zijn er vie­rin­gen ter ere van een heilige of bij gelegen­heid van een li­tur­gisch feest of hoog­feest. Hier­on­der plaatsen we een over­zicht van deze speciale vie­rin­gen in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.

Weet u van harte uit­ge­no­digd!

Vie­rin­gen­over­zicht

dag datum tijd vie­ring
Donder­dag 23 mei 19.00 uur Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hoge­pries­ter
Zater­dag 25 mei 10.30 uur Pontificale H. Mis waarin toedie­ning van de H. Pries­ter­wij­ding
Vrij­dag 31 mei 19.00 uur Maria Visi­ta­tie (H. Mis 9.00 uur vervalt)
Vrij­dag 7 juni 19.00 uur Heilige Hart (H. Mis 9.00 uur vervalt)
Maan­dag 24 juni 19.00 uur Geboorte van H. Johannes de Doper (H. Mis 9.00 uur vervalt)
Zater­dag 29 juni 10.00 uur Petrus en Paulus (extra vie­ring)
Dins­dag 6 au­gus­tus 19.00 uur Gedaante­ver­an­de­ring van de Heer
Donder­dag 15 au­gus­tus 19.00 uur Maria Ten­hemel­op­ne­ming
Vrij­dag 13 sep­tem­ber 15.00 uur Kruisverhef­fing + Investituur Constan­tijns Orde (extra vie­ring)
Vrij­dag 1 no­vem­ber 19.00 uur Aller­hei­ligen (H. Mis 9.00 uur vervalt)
Donder­dag 7 no­vem­ber 19.00 uur Heilige Wil­li­brord
Zater­dag 9 no­vem­ber 10.00 uur Kerk­wij­ding van de La­te­raanse Basiliek (extra vie­ring)
Maan­dag 9 de­cem­ber 19.00 uur On­be­vlekte Ont­van­ge­nis v/d Maagd Maria (H. Mis 9.00 uur vervalt)
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose