Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Tiener- / Jongerencatechese

JongerencatecheseVoor ma­te­ri­alen voor tiener- en jon­ge­ren­ca­te­che­se ver­wij­zen we u graag door de afdeling Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom. Neem gerust contact met de mede­wer­kers op!

Speciaal aan­be­vo­len

YouCat, de jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk

Deze jon­ge­rencate­chis­mus is ver­sche­nen in 2011, voor­af­gaand aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) in Madrid. Deze cate­chis­mus volgt qua inhoud en opbouw de lijn van “haar grote broer”, de Cate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk, maar is een­vou­diger te lezen en van een handzamer formaat. De vier grote thema’s die aan de orde komen zijn: de ge­loofs­be­lij­de­nis, de sacra­menten, de moraal en het gebed.

Het boek kan als handlei­ding dienen om per keer een gedeelte met een tiener-of jon­ge­ren­groep te bespreken. Paus Bene­dic­tus XVI nodigt daar in het voor­woord van het boek na­druk­ke­lijk tot uit: “Studeer in de cate­chis­mus! […] Studeer thuis, rus­tig op je kamer, of als je vrien­den hebt: lees er samen in, vorm een studie­groepje of een net­werk, gebruik in­ter­net om met elkaar van gedachten te wisselen”.

YouCat - jongerencatechismus
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose