Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Overzicht van bisschoppen

De bis­schop­pen van Haar­lem
mgr Nicolaas van Nieuwland mgr Godfried van Mierlo mgr Franciscus Josefus van Vree mgr Gerardus Petrus Wilmer mgr Petrus Matthias Snickers mgr Caspar Josefus Martinus Bottemanne mgr Augustinus Josefus Callier mgr Johannes Dominicus Josephus Aengenent mgr Johannes Petrus Huibers mgr Dr. Joannes Antonius Eduardus van Dodewaard mgr Theodorus Zwartkruis mgr Henricus Bomers mgr Jozef Marianus Punt

 

Markante figuren in de ge­schie­de­nis van het bisdom
Door P.W.Brouwer
Elf of der­tien?

 

Inhoud

Hoofd­stukken
1 De eerste bis­schop
2 Godfried van Mierlo
3 Het bis­schops­loze tijdperk: 1594 - 1853
4 Bis­schop Wijckersloot: de voorloper
5 Mgr. F.J. van Vree, de eerste bis­schop van Groot-Haar­lem
6 Bis­schop Wilmer, be­stuur­der en concilie­va­der
7 Derde, vierde en vijfde bis­schop van het her­stelde Haar­lem
8 Mgr. Aengenent
9 Mgr. J.P. Huibers: het bisdom sterk verkleind
10 Mgr. Van Dode­waard: Bis­schop en concile­va­der
11 Mgr Zwart­kruis
12 Mgr. Bomers
13 De hui­dige bis­schop: mgr. Punt

 


 

Voor­woord

Is mgr. Jos Punt de elfde of de der­tien­de bis­schop van Haar­lem? De der­tien­de. De elfde sinds het herstel van de Bis­schop­pe­lijke Hiërarchie. De elfde sinds 1853, de der­tien­de sinds 1559. Toen werd het bisdom Haar­lem opgericht.

Er is nog een be­lang­rijk jaartal in de ge­schie­de­nis van het bisdom Haar­lem: 1955. Van 1853 tot 1955 beheer­den de bis­schop­pen van Haar­lem vrijwel heel de weste­lijke helft van Neder­land: Noord- en Zuidholland en Zeeland. Het bisdom van na 1955 is vrijwel even groot als het bisdom van 1559.

In de bis­schop­pe­lijke ambtswo­ning in Haar­lem hangen de geschil­derde portretten van de twaalf voor­gan­gers van de hui­dige bis­schop aan de muur. Ook de twee uit de tweede helft van de zes­tien­de eeuw: Nicolaas van Nieuwland en Godfried van Mierlo. Hun ge­schie­de­nis is uiter­aard wel be­schre­ven, maar mis­schien niet meer overal bekend, en daarom is een beschrij­ving van hun optre­den tussen 1559 en 1590, een toch ook voor de hele kerk zeer moei­lijke tijd, wel weer eens enige in­te­res­se waard.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose