Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Beeldbank

Ten behoeve van pa­ro­chie­bla­den, web­si­tes en sociale media zijn gra­fische beel­den verzameld om het de redacties ge­mak­ke­lijker te maken. Som­mi­ge postzegels linken direct naar een grotere versie, andere linken naar een zip met daarin meer­dere formats. Voor zover moge­lijk zijn de bestan­den in png formaat met tran­spa­ran­tie.

Logo Synode 2023 Fragment logo Synode 2023

Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven World Meeting of Families

Logo Bisschoppenconferentie Logo Bisdom Haarlem-Amsterdam Actie Kerkbalans

Wapen van paus Franciscus Wapen Mgr. Hendriks Wapen Bisdom Haarlem-Amsterdam

Wereldjongerendagen Lissabon 2023 De Missionaire Parochie Caritas

Logo Adventsactie Logo Vastenactie

Alpha Diaconaction Bavodag

Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam Kathedraal TV Katholiekleven.nl

Koepelkathedraal Onze Lieve Vrouw ter Nood The Missionary School

De Tiltenberg Willibrordseminarie Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Mothers Prayers Neocatechumenale Weg Katholiek Charismatische Vernieuwing
Gemeenschap Emmanuel Sant’ Egidio Jong Katholiek

Stille Omgang Katholieke Gezinnen Jongeren voor zieken

Radio Maria Nederland Taize Nederlandse Katholieke Schoolraad

opGROEIsymposium

Missio Week van de Nederlandse Missionaris Kerk in Nood - ACN Nederland

Missie Verkeersmiddelen Actie MIVA Givt Centrum voor parochiespiritualiteit

Drugspastoraat Rkactiviteiten

Comece Wij zijn een groene kerk Open Monumentendag

Geloof in Geluk Willibrordzondag 2021 WJD@Home Ameland Vrouwe van alle Volkeren

Roepingenweek 2021 Roepingenweek 2021 Roepingenweek 2021

Portretfoto's Mgr. Hendriks

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose