Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Doopsel / Catechumenaat

Wat is het sacrament van het doopsel?

Door het sacrament van het doopsel wordt iemand christen. Hij of zij wordt kind van God, wordt bevrijdt van het kwaad en lid van de Kerk. Het doopsel is de voorwaarde om alle andere sacramenten te kunnen ontvangen.

Paus Benedictus XVI doopt een volwasseneGedoopt zijn betekent: mijn persoonlijke levensverhaal duikt onder in de stroom van de liefde van God (Paus Benedictus XVI in de jongerencatechismus YouCat, 200).

Iemand wordt gedoopt doordat de priester of diaken hem of haar drie maal in het water onderdompelt of drie maal met water besprenkelt, waarbij de volgende woorden worden gesproken: “Ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. Daarbij gaat de doop ook gepaard met een zalving, is er een wit doopkleed voor de dopeling en wordt zijn of haar doopkaars aan de Paaskaars aangestoken.

Als iemand gedoopt wil worden, moet hij of zij in Jezus geloven. Bij het doopsel wordt gevraagd dit geloof openlijk te belijden. Het doopsel kan worden toegediend aan volwassenen of aan kinderen. In dat laatste geval belijden de ouders in plaats van het kind het geloof en beloven zij hun kind gelovig op te voeden.

Voorbereiding op het doopsel

Volwassenen

Volwassenen die katholiek willen worden, dienen hiertoe een voorbereidingstraject te volgen. Dit traject, ook wel catechumenaat genoemd, bereidt voor op het ontvangen van het doopsel en/of vormsel. Per jaar worden in Nederland ongeveer 800 mensen in de katholieke Kerk opgenomen. Wilt u katholiek worden of denkt u hierover, dan kunt u zich melden bij uw plaatselijke parochie.

Aanbevolen literatuur

Geloof onder woorden
Katholiek basisboek voor volwassenen. Dit is een standaardwerk voor iedereen die zich als geloofsleerling oriënteert op het katholieke geloof en zijn Bijbelse wortels. Het catechumenale boek is oorspronkelijk uitgegeven onder de naam ‘Dire la foi des chrétiens’ door de Franse uitgeverij Bayard in Parijs.
Het boek is te bestellen via www.reliboek.eu

Een catechetische handreiking met individuele vragen en groepsvragen bij ieder hoofdstuk van het boek is te vinden op Adveniat.nl

Geloof onder woorden

YouCat, de jongerencatechismus van de katholieke Kerk.
Deze catechismus volgt qua inhoud en opbouw de lijn van “haar grote broer”, de Catechismus van de katholieke Kerk, maar is eenvoudiger te lezen en van een handzamer formaat. De vier grote thema’s die aan de orde komen zijn: de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de moraal en het gebed.
Het boek is te bestellen via www.reliboek.eu

YouCat - jongerencatechismus

De katholieke Kerk verkennen
Dit boek is geschreven door Marcellino d’Ambrosio en geeft een eenvoudige en praktische inleiding in de kernpunten van het katholieke geloof. Geschikt voor mensen die katholiek willen worden, maar ook voor diegenen die hun kennis van het katholieke geloof willen opfrissen.
Het boek is te bestellen via www.deboog.nl

De Katholieke Kerk verkennen

Volwassen vragen naar de doop
Handreiking voor de vormgeving van het catechumenaat
Deze handreiking is een vertaling van de Duitse werkmap Erwachsene fragen nach der Taufe, met hier en daar aanpassingen aan de Nederlandse situatie.

Begonnen wordt met een uitleg over wat het catechumenaat inhoudt, vervolgens worden er catechetische suggesties gegeven en tenslotte worden er voorstellen gedaan om de verschillende fases op de weg van het catechumenaat te markeren en de liturgische vieringen voor te bereiden.

Deze handreiking is bijzonder nuttig voor een ieder die mensen voorbereidt om katholiek te worden (dus niet zo zeer bedoeld voor nieuwe katholieken zelf).
Te bestellen bij Bisdom Breda, tel. (076) 522 3 444

Volwassen vragen naar de doop

Ouders die hun kind willen laten dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen zich melden bij hun plaatselijke parochie. Voorafgaand aan de viering, waarin uw kind gedoopt kan worden, zult u een aantal gesprekken hebben met een pasto(o)r of een geschoolde vrijwilliger. Dit kunnen individuele gesprekken zijn of samen met andere ouders.

Online doopvoorbereiding
Catecheet Eric Luijten schreef een online doopcatechese voor ouders, die hun kind willen laten dopen. Deze vervangt niet de voorbereiding in de parochie(regio), maar wil hierop een aanvulling zijn. Deze doopcatechese bestaat uit een aantal korte lessen. Iedere les bestaat uit het lezen van een bijbeltekst met een korte uitleg daarbij, een eenvoudige opdracht en soms een korte instructie over het thema van de les. Je kunt reageren op internet, maar dat hoeft niet. Zie: www.catechese.nl

Vernieuwd magazine Nieuw Leven
Een fris en sprankelend magazine over het begin van het leven. Het magazine is bedoeld voor ouders die hun kind willen laten dopen, maar ook voor een ieder die een kinderwens heeft of recent een kind heeft gekregen.
Het magazine kan door pastoraal verantwoordelijken gebruikt worden in het contact met ouders, die hun kind willen laten dopen, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden ter voorbereiding op het doopsel.

Tips voor gebruik van het magazine voor pastoraal verantwoordelijken!
Via bijgaande link zijn suggesties voor pastoraal verantwoordelijken te downloaden om tijdens voorbereidingsavonden met ouders op het doopsel (individueel of met een groep) met het magazine Nieuw Leven aan de slag te gaan.

www.catechese.nl
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose