Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Eerste Heilige Communie

Wat is de Eerste Communie?

Bij de eerste communie mag iemand voor het eerst vol­waar­dig deelnemen aan de eucha­ris­tie­vie­ring. Dit kan zijn in het geval van een volwassene die katho­liek wordt, en die bij voorkeur in één viering het sacrament van het doopsel en het vormsel ontvangt en tevens voor het eerst zijn of haar eerste communie doet. Kinderen doen meestal rond hun 7e levensjaar hun eerste communie.

Eerste Heilige CommunieConcreet betekent dit dat ze in een feestelijke eucha­ris­tie­vie­ring voor het eerst de hostie (het Lichaam van Christus, het geconsa­creerde brood) mogen ontvangen. De kinderen worden in hun eigen parochie(regio) voorbereid op het ontvangen van de eerste communie.

De eerste communie is een begin en een uit­no­di­ging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen. Het is een uit­no­di­ging om nog veel vaker ter communie te gaan, om het sacrament van de eucha­ris­tie vaak te ontvangen.

In het sacrament van de eucha­ris­tie geeft Jezus Zichzelf aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is de meest fantastische manier waarop God heel dicht met mensen verbonden wil blijven (dichter kan niet!) en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen! Het ontvangen van de communie, is dan ook een bijzonder en heilig moment. Bij de eerste communie wordt gevierd dat kinderen (en volwassenen) hier voor het eerst deel aan mogen nemen.

Voor­be­rei­ding op de Eerste Communie

Projecten

Er zijn veel projecten in omloop, die kinderen helpen om zich voor te bereiden op het ontvangen van het sacrament van de eucha­ris­tie. Hieronder worden er een aantal genoemd.

Ik ben bij je

door Susan Balthussen (2017)

Dit is een eerste communie­pro­ject, dat is uitgegeven binnen de doorlopende catechese methode Het Licht op ons pad. Het eerste communie­pro­ject kan ook los van Het Licht op ons pad gebruikt worden.

Het project wordt aanbevolen door het Officium Catecheticum in Nederland en de Interdiocesane Commissie voor de Catechese van België.

Het project beslaat 10 bijeenkomsten voor de kinderen: 8 bijeenkomsten voor de eerste communie en 2 bijeenkomsten na de eerste communie. Het project bevat een begeleidersboek (€ 20,95) en een deelnemerspakket (€ 14,95). Het deelnemerspakket bevat naast het werkboek o.a. ook een vriendenboekje, invulkaartjes en een vierwijzer.

Ik ben bij je

Blijf dit doen

door Liesbeth Stalmeier (2012)

Dit is een mooi vormgegeven communie­pro­ject, waarbij praten en doen elkaar aanvullen. Blijf dit doen slaat op blijven sa­men­ko­men om de eucha­ris­tie te vieren en een leerling van Jezus te blijven.

Het project is ontwikkeld door bisdom Rotterdam en wordt aanbevolen door het Officium Catecheticum van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap in Nederland.

Het project bestaat uit acht bijeenkomsten voor de kinderen, één ouder/kind-bijeenkomst en twee ouder­avon­den. Het project bevat een begeleidersboek (€ 20) en een deelnemerspakket (€ 12,50). Het deelnemerspakket bevat naast het werkboek o.a. ook een Eucha­ris­tie vierwijzer met uitleg over wat er gebeurt op ver­schil­lende momenten in de eucha­ris­tie­vie­ring.

Communieproject Blijf dit doen

Gods Grootste Geschenk

door Samuël Advies voor geloofsgroei (2008)

Bij dit eerste communie­pro­ject staat het thema van “het Geschenk” op ver­schil­lende wijzen centraal (o.a. de schepping, jezelf, het doopsel, vriend­schap, vergeving en uit­ein­de­lijk de Eucha­ris­tie).

Het project is vertaald uit het Engels (God’s Greatest Gift ge­schre­ven door Bernadette Wilson) en is vertaald en bewerkt door mede­wer­kers van Samuël Advies voor geloofsgroei. Het project nodigt sterk uit om het liturgisch jaar te integreren in het project.

Het project bestaat uit twaalf bijeenkomsten voor de kinderen en twee ouder­avon­den. Het project bevat een handleiding voor begeleiders (€ 23,50) en een werkboek voor de kinderen, ingebonden dan wel losbladig verkrijgbaar (€ 15).

Communieproject Gods Grootste Geschenk

Aanbevolen literatuur over het sacrament van de eucha­ris­tie

De katho­lie­ke Kerk verkennen

Dit boek is ge­schre­ven door Marcellino d’Ambrosio en geeft een eenvoudige en praktische inleiding in de kern­punten van het katho­lie­ke geloof. Geschikt voor mensen die katho­liek willen worden, maar ook voor diegenen die hun kennis van het katho­lie­ke geloof willen opfrissen. De hoofdstukken 5 en 6 van het boek gaan over de eucha­ris­tie en geven praktische tips hoe de eucha­ris­tie­vie­ring meer te beleven.

De katholieke Kerk verkennen

Verhef je hart

Paus Franciscus over de Eucha­ris­tie

Stap voor stap verkent paus Franciscus de ver­schil­lende onderdelen van de Eucha­ris­tie­vie­ring en gaat ook in op hun betekenis voor vandaag. Samuel Goyvaerts voorziet bij elk hoofdstuk enkele vragen en een methodiek om er in groep dieper op in te gaan. Deze uitgave leent zich prima voor een ouder­avond met ouders van eerste communicanten of voor de vorming van misdienaars. Het boek is te bestellen via het Carolushuis.

Verhef je hart

Video De Eucha­ris­tie

Uit de serie over sacramenten van Bewust Katho­liek

Op de website Bewust Katho­liek zijn filmpjes te vinden (van gemiddeld 8 minuten) over de sacramenten. Er is ook een filmpje over de Eucha­ris­tie te vinden, dat bij­voor­beeld gebruikt kan worden op een ouder­avond van eerste communicanten. Bij het filmpje zijn gespreksvragen te downloaden.

Bewust Katholiek

Een extra impuls voor de communievoor­be­rei­ding!

Ervaar het geloof bij het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw (OLV) ter Nood in Heiloo

Het is mogelijk om met de eerste communie­groep voor een dag naar het Heiligdom van OLV in Heiloo te komen om de eerste communie-voor­be­rei­ding een extra impuls te geven.

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose