Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Wat is Caritas?

Schilderij van Adriaen van der Werff
Schilderij van Adriaen van der Werff

Caritas is binnen de katholieke kerk de gebruikelijke naam voor de georganiseerde vormen van naastenliefde. Het woord betekent ‘liefde’ en stamt van een Latijns woord dat verband houdt met de betekenis ‘duur’ en ‘waardevol’. Dat wat in het christelijk geloof duur en waardevol is zijn God en de mensen.

God houdt van mensen en onze reactie is dat wij Zijn mensen waardevol benaderen. Caritas drukt wat dat betreft ook de spiritualiteit uit die we willen beleven en de houding die we in concrete daden uitdrukken. De caritas in het bisdom Haarlem is met name georganiseerd in Parochiële Caritas Instellingen: elke parochie heeft een instantie waar we als kerk en als christenen mensen in nood met raad en daad bijstaan. Daarnaast werken we lokaal, landelijk en internationaal samen met instanties die groepen mensen in speciale noodsituaties bijstaan.

Diocesane Caritas

Het beleidsveld caritas in het bisdom Haarlem-Amsterdam kent een dubbel aandachtsveld:

 • Naar de samenleving toe
  • Het organiseren van caritatieve daden namens de kerk;
  • Het vormen van een netwerk van liefdadigheid waar mensen, die bij geen enkele instantie terecht kunnen, opgevangen worden.
 • Binnen de kerk
  • Het stimuleren van een diaconale/caritatieve houding;
  • Het stimuleren van caritatieve activiteiten binnen het bisdom

Parochiële Caritas

Binnen iedere parochie is een Parochiële Caritas Instelling (PCI) actief, bemenst door vrijwilligers uit de parochie. De PCI heeft een drievoudige taak:

 • het stimuleren van de caritas in, door en vanuit de parochiegemeenschap;
 • het ondersteunen van mensen in nood;
 • het ondersteunen van organisaties en projecten welke mensen in nood helpen.

De PCI beheert daartoe een vermogen. Zij is onderworpen aan het Algemeen Reglement voor (Inter) Parochiële Caritas Instellingen. Een Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI) is werkzaam voor meerdere parochies.

 • Reglement Parochiële Caritas Instellingen (PCI)
 • Overzicht van lokale Parochiële Caritas Instellingen

Nationale Caritas

De nationale caritas wordt vertegenwoordigd door CORDAID. Dit is een katholieke ontwikkelingsorganisatie welke ook programma’s in Nederland uitvoert:

Caritas Europa

Caritas Europa verenigt 49 caritas organisaties, actief in 46 landen. Zij richten zich met name op het tegengaan van armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid, migratie en asiel.

Internationale Caritas

De internationale caritas, of Caritas Internationalis (CI), is een samenwerking van caritasorganisaties in meer dan 160 landen en is gevestigd in Rome.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose