Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bavodag 2023

Een eerdere Bavodag
Een eer­dere Bavo­dag

Het is inmiddels lang gele­den dat er een Bavo­dag is geweest voor alle vor­me­lin­gen van ons bisdom. Veel tieners hebben dat moeten missen door de pandemie. Maar dit jaar zal deze dag van ont­moe­ting ein­de­lijk weer plaats­vin­den!

Voor wie?

Na­tuur­lijk nodigen we alle vor­me­lin­gen uit sinds het jaar 2020. Maar op deze fees­te­lij­ke herstart van de Bavo­dag willen we daar­naast ook graag alle andere tieners uit­no­di­gen van 11 tot 17 jaar oud.

Waar en wanneer?

BavodagDe Bavo­dag zal plaats­vin­den op zater­dag 17 juni van 10.30 tot ongeveer 16.30 uur. De locatie is na­tuur­lijk de Sint Bavo­kathe­draal, Leidse­vaart 146 in Haar­lem. Parkeren kan op het Emma­plein.

Wat is het pro­gram­ma?

De Bavo­dag is een dag vol ont­moe­ting met elkaar en met mensen die hun leven op een bij­zon­dere manier vorm­ge­ven, of door Gods geest vorm laten geven. Een dag met muziek, met sport en spel en ver­dere verras­singen! De dag wordt af­ge­slo­ten met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring met onze Bis­schop, Mgr. Hendriks.

Hoeveel kost het?

We vragen aan iedere deel­ne­mer, tieners én bege­lei­ders, € 5 bijdrage per persoon.
Dit kan ter plaatse contant wor­den betaald.

Geef je op!

Bege­lei­ders en tieners kunnen zich vóór 5 juni 2023 opgeven voor de Bavo­dag.
Wij gaan uit van één bege­lei­der op vier tieners.

Meer in­for­ma­tie?

Neem gerust contact met ons op als je vragen of opmer­kingen hebt.
We zijn bereik­baar per e-mail

wat: Bavo­dag 2023
wanneer: zater­dag 17 juni 2023
tijd: 10.30 tot 16.30 uur
wie: jon­ge­ren van 11 t/m 17 jaar oud
kosten: € 5 per persoon
aanmel­den: online aanmeld­for­mu­lier
info: bavo­dag@hotmail.com

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose