Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Pauskeuze

Nu paus Bene­dic­tus XVI afstand gaat doen, ont­staat een nieuwe situatie: op 28 februari zal de paus het do­cu­ment onder­te­ke­nen waarin hij formeel afstand doet van het paus­schap. Daarna is de zetel van de paus vacant en wordt de kerk bestuurd door het kar­di­na­len­col­lege, dat in een conclaaf de nieuwe paus moet gaan kiezen. Over dit alles gaat de on­der­staan­de in­for­ma­tie. Gegevens ontleend aan: Jan Hendriks, Volk van God. Structuur en inrich­ting van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk volgens het Wetboek van Canoniek Recht (cc. 204-746) (uit­ge­ve­rij Colomba, Oegst­geest, 2006)


Welke pausen hebben afstand gedaan?
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Dat de Paus afstand doet van zijn ambt is in de geschiedenis slechts enkele malen voorgekomen. In de eerste eeuwen was er in het algemeen een grote weerstand tegen verplaatsing van een Bisschop of afstand door deze.
Bestuur van de Kerk als de zetel van de paus vacant is
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Er is sprake van vacatie van de zetel wanneer de Paus sterft of wanneer hij afstand doet (c. 332 §2 van het kerkelijk wetboek: "Als het voorkomt dat de Paus afstand doet van zijn ambt, is voor de geldigheid vereist dat de afstand vrij geschiedt en op de juiste wijze kenbaar gemaakt wordt, niet echter dat deze door wie ook aanvaard wordt").
Waar komt het woord ‘kardinaal’ eigenlijk vandaan?
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Clericus cardinalis was het woord dat vanaf het einde van de zesde eeuw werd gebruikt voor geestelijken die vast verbonden waren aan een bepaalde kerk (het woord incardinatie wordt nu nog steeds gebruikt om aan te geven bij welk bisdom een geestelijke behoort).
Taken van het kardinalencollege
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
De kardinalen van de orde der Bisschoppen kiezen onder voorzitterschap van de subdeken, de deken - die het kardinalencollege voorzit (c. 352 §1) - uit hun midden, welke keuze daarna door de Paus moet worden bevestigd (c. 352 §2). De subdeken wordt eveneens door deze kardinalen gekozen, onder voorzitterschap van de deken (c. 352 §3). Ook deze verkiezing moet vervolgens door de Paus worden goedgekeurd. Beiden, deken en subdeken,  dienen in Rome woonachtig te zijn (c. 352 §4).
Geschiedenis van de pauskeuze
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Het pauskeuzedecreet van 1059 gaf oorspronkelijk het keuzerecht alleen aan de kardinaal-Bisschoppen die de Paus bij pontificale plechtigheden vervingen; zij moesten de kardinaal-priesters erbij halen, terwijl de overige leden van de clerus en het volk instemming betuigden (acclamatie). Binnen korte tijd verwierven de kardinaal-priesters en -diakens echter dezelfde rechten.
De pauskeuze nu
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
Paus Paulus VI bepaalde in 1970  dat de kardinalen bij het bereiken van hun 80e verjaardag het recht verliezen om lid te zijn van de organen van de Romeinse curie en om de Paus te kiezen. De kardinalen die de dag voor het vacant worden van de Apostolische Stoel deze leeftijd hebben bereikt, nemen geen deel aan het conclaaf. Het woord conclaaf komt dus van het Latijn: cum clave – letterlijk: met de sleutel - een aanduiding van het feit dat de kardinalen zich bevinden op een plaats, afgesloten van de buitenwereld.
Wanneer en hoe wordt de gekozene paus?
nieuws - zaterdag, 16 februari 2013
De Paus verwerft de volledige en hoogste volmacht in de Kerk door de wettige verkiezing, die door hem is aanvaard, tezamen met de Bisschopswijding, aldus canon 332 §1 van het Kerkelijk wetboek (Codex Iuris Canonici).Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose