Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Jubeljaar 2025

Jubeljaar 2025 - Pelgrims van HoopOver­zicht van nieuws­be­richten over het Jubel­jaar 2025 - Pelgrims van Hoop.
Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
nieuws - donderdag, 21 maart 2024
In de katho­lie­ke Kerk wordt in 2025 een Heilig Jaar of Jubel­jaar gehou­den. Als voor­be­rei­ding daarop is 2024 uit­ge­roe­pen tot een ‘jaar van gebed’. De Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft als hulp­mid­del daarbij een kaart uitge­ge­ven met het speciale thema­ge­bed voor volgend jaar, aan­ge­vuld met het Onze Vader. Ook is de inter­na­tio­nale hymne voor het Jubel­jaar in het Neder­lands ver­taald.
Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
Save the date: Meivakantie 2025
nieuws - maandag, 16 oktober 2023
In 2025 wordt er in de katho­lie­ke kerk weer een Heilig Jaar gehou­den. De Neder­landse bis­dom­men or­ga­ni­se­ren in dat jaar samen een natio­nale bede­vaart naar Rome. In ok­to­ber 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kon­digen.
Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
Pelgrims van hoop naar Rome
nieuws - vrijdag, 17 maart 2023
Paus Fran­cis­cus nodigt gelo­vi­gen uit om als Pelgrims van hoop naar Rome te komen in het Jubel­jaar 2025. De bis­schop­pen van Neder­land willen ge­za­men­lijk met pelgrims uit de zeven Neder­landse bis­dom­men op deze uit­no­di­ging ingaan. In de mei­va­kan­tie, in heel Neder­land is deze van 26 april tot en met 4 mei 2025, wordt daarvoor een Natio­nale Bede­vaart geor­ga­ni­seerd naar Rome.
Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerd
Thema: Pelgrims van hoop
nieuws - woensdag, 29 juni 2022
Het Vati­caan heeft het offi­cië­le logo voor het Jubel­jaar 2025 open­baar gemaakt. Het thema was al eer­der naar buiten gebracht: Pelgrims van hoop. Van het logo is ook een Neder­landse versie be­schik­baar. De voor­ma­lige Pau­se­lijke Raad voor de Nieuwe Evangeli­sa­tie, nu opgeno­men in het nieuwe Di­cas­te­rie voor Evangeli­sa­tie, coördineert de voor­be­rei­dingen voor het Heilig Jaar 2025.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose