Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

DossierBavodag - Feest voor Vormelingen
Zaterdag 22 juni - 10.30 uur - Haarlem
nieuws - vrijdag, 17 mei 2019
Alweer voor de 27e keer wordt de jaarlijkse Bavodag voor Vormelingen gehouden, dit jaar op zaterdag 22 juni in Haarlem. Jongeren tussen 12 en 14 jaar die dit jaar het sa­cra­ment van het Vormsel gaan ont­van­gen of hebben ontvangen komen bij elkaar om te ontdekken dat de kerk groter is dan hun eigen parochie.
Personeelszaken
kader - vrijdag, 17 mei 2019
Personeel in dienst van een parochie kan onderscheiden worden in personeel met een wijding/zending (het pastorale personeel) en het ondersteunend personeel. Al deze personen hebben een arbeidscontract waarin de afspraken staan genoemd betreffende salariëring, verlof, etc.
Personeelszaken - Mutatie doorgeven
info - vrijdag, 17 mei 2019
Het pastorale personeel werkzaam binnen Bisdom Haarlem-Amsterdam kan een wijziging in hun persoonsgegevens doorgeven met onderstaand formulier. De wijziging wordt bij de persoon in kwestie geverifieerd. Let u bij het invullen van het formulier op de leesbaarheid van de inhoud.
Personeelszaken
info - vrijdag, 17 mei 2019
De afdeling personeelszaken is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en administratieve verwerking van alle aanstellingen, benoemingen en ontslagen van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catechisten in het bisdom Haarlem-Amsterdam, en voor een goede naleving van de daarvoor vastgestelde procedures. Priesters kunnen bij de afdeling ook het ‘celebret’ aanvragen.
Mutatieformulier persoonsgegevens
docs - vrijdag, 17 mei 2019
Multireligieus leiderschapsprogramma Emoena
Start in oktober 2019
nieuws - vrijdag, 17 mei 2019
Een nieuw multireligieus leiderschapsprogramma gaat in oktober 2019 in Nederland van start onder de naam Emoena. Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, is lid van het College van Grondleggers van dit programma en beveelt het aan bij de doelgroep in de Rooms-Katholieke Kerk.
Ga stemmen!
Oproep Europese bisschoppen COMECE
nieuws - donderdag, 16 mei 2019
De bisschoppen van COMECE (Commissie Bisschoppenconferenties Europese Gemeenschap) roepen in een gezamenlijke verklaring alle bur­gers in de Europese Unie op te gaan stem­men. Van 23 tot 26 mei worden verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. ‘De verkiezingsuitslag is van invloed op de politieke beslissingen voor de komende vijf jaar’, schrijft COMECE.
Verklaring COMECE Europese verkiezingen
docs - woensdag, 15 mei 2019
Netwerkbijeenkomst - Growing Young!
Vrijdag 17 mei - 12.30 uur - Duivendrecht
nieuws - woensdag, 15 mei 2019
Vrijdag 17 mei organiseert Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam een netwerkbijeenkomst voor jongerenwerkers. Een uitstekend moment om kennis en ervaringen uit te wisselen met andere jongerenwerkers, die werkzaam zijn binnen de katholieke kerk.
Open Kloosterdag
Zondag 19 mei
nieuws - woensdag, 15 mei 2019
Op zondag 19 mei 2019 openen diverse kloosters in het hele land weer hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit.
Vernieuwde website Katholiekleven.nl
nieuws - zaterdag, 11 mei 2019
De vernieuwde website van katholiekleven.nl is online gegaan, het video­kanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart. In de voor­bije jaren is katholiekleven uitge­groeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, waardoor de website wel een upgrade kon gebruiken.
Beleggingsstatuut parochie
docs - vrijdag, 10 mei 2019
Beleggingsstatuut PCI
docs - vrijdag, 10 mei 2019
Do’s en don’ts voor uw parochie
Om aantrekkelijk te worden voor millennials
nieuws - woensdag, 8 mei 2019
Millennials zijn jongeren geboren tus­sen 1980 en 2000, dus in de leef­tijds­categorie van 19 tot en met 39 jaar. Een groep die merkt dat het aanbod van de katholieke kerk niet altijd toe­reikend is. Het jongerenpastoraat van het bisdom vond een aantal prak­tische do’s en don’ts om millennials beter onderdeel te laten zijn van de kerkgemeenschap.
Fotoserie Heilig Bloedprocessie Alkmaar Fotoreportage
nieuws - maandag, 6 mei 2019
De Bisschop heeft afgelopen zondag weer meegelopen met de jaarlijkse Bloedprocessie in Alkmaar. De pro­ces­sie startte met een korte gebeds­dienst in de Oude Laurentius op de Grote Markt en trok daarna naar de R.K. Laurentius waar de Eucharistieviering was.
Nieuwe SamenKerk is uit
Een mooi voorjaarsnummer
nieuws - donderdag, 2 mei 2019
Vanaf komend weekend ligt het nieuwe nummer van SamenKerk in uw parochiekerk. Neem een exemplaar mee, of lees hem op deze website.
Jubilea van zeven zusters Augustinessen
Samen 450 jaar processie
nieuws - woensdag, 1 mei 2019
De zusters Augustinessen van Heem­stede vierden op 30 april groot feest. Zeven zusters vierden een professie-jubileum. Eén zuster vierde zelfs haar tachtig jaar jarig jubileum als kloos­ter­zuster. Zr. Laura is honderd jaar (“en negen maanden”, voegt zij er zelf meteen aan toe), maar helder en vitaal.
Klim naar het licht Fotoreportage
Erepenning voor Wim Eggenkamp
nieuws - vrijdag, 26 april 2019
Donderdagmiddag 25 april werd om 17.00 uur de ‘Klim naar het licht’ geopend met een spectaculair uit de koepel abseilende Wim Eggenkamp die meteen daarop - maar niet om die reden - de erepenning in zilver van de gemeente Haarlem kreeg uitgereikt door burgemeester Jos Wienen.
Rouw en Bid voor slachtoffers Sri Lanka
nieuws - maandag, 22 april 2019
De wereld werd op Eerste Paasdag opge­schrikt door een verschrikkelijk serie aan­slagen op Sri Lanka. Vele mensen kwamen daarbij om of raakten gewond. Onder hen vele katholieken die in hun verschillende kerken waren om Pasen te vieren toen daar een bom afging. De Nederlandse Bisschoppenconferentie rouwt mee met de over­le­venden, de nabestaanden en het Sri Lan­kaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slachtoffers.
Indrukwekkende Chrismamis
nieuws - donderdag, 18 april 2019
De jaarlijkse Chrismamis, die in Nederland eigenlijk altijd op de vooravond van Witte Donderdag wordt gevierd, was weer een indrukwekkende viering met vele priesters en diakens en van elke parochie een afvaardiging.


maandag, 15 april 2019In gedachten en gebed verbonden
zaterdag, 13 april 2019Indrukwekkende Avond van de Martelaren Fotoreportage
woensdag, 10 april 2019St. Grigor Narekatsi Lezingen
dinsdag, 9 april 2019“Bid tot de Herder”
maandag, 8 april 2019“Overal zijn kansen voor caritas” Fotoreportage
maandag, 8 april 2019Roepingenzondag Prentje 2019
maandag, 8 april 2019Roepingenzondag Poster 2019
maandag, 8 april 2019Roepingenzondag Gebedenboekje 2019
maandag, 8 april 2019Roepingenzondag Campagnebeeld RGB
maandag, 8 april 2019Roepingenzondag Campagnebeeld CMYK
maandag, 8 april 2019css3menu
donderdag, 4 april 2019De Nieuwe Bavo Bloeit Fotoreportage
woensdag, 3 april 2019Zaterdagmiddagconcerten in de kathedraal
dinsdag, 2 april 2019Pastoor drs. P. Th. Valkering
dinsdag, 2 april 2019Zaterdagmiddagconcerten 2019
dinsdag, 2 april 2019Kardinaal spreekt diaconale vrijwilligers toe
zondag, 31 maart 2019Goede Week en Pasen in de Kathedraal
zaterdag, 30 maart 201924 Uur voor de Heer Fotoreportage
vrijdag, 29 maart 2019AVG Praktische handleiding voor parochiesecretariaat
vrijdag, 29 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Si’
donderdag, 28 maart 2019Sint Bonifatiusinstituut houdt Open Dag
dinsdag, 26 maart 2019Uitgevaardigde decreten
dinsdag, 26 maart 2019Decreet onttrekken eredienst H. Jozefkerk Velsen-Noord
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Si’
zondag, 24 maart 2019Avond van de Martelaren
vrijdag, 22 maart 2019Ledenadministratie - Algemene Verordening Gegevensbescherming
vrijdag, 22 maart 2019Algemene Verordening Gegevensbescherming
vrijdag, 22 maart 2019Nieuwe wet Gegevensbescherming
woensdag, 20 maart 2019Posters Stille Omgang Jongeren Fotoreportage
dinsdag, 19 maart 2019Oproep tot gebed voor slachtoffers
maandag, 18 maart 2019css3menu
maandag, 18 maart 2019Dossier Stille Omgang
maandag, 18 maart 2019Dossiers
zondag, 17 maart 2019Mgr Van Burgsteden 55 jaar priester
vrijdag, 15 maart 2019Rozenkransgebed voor de vrede
donderdag, 14 maart 2019KvK-nummer voor parochies
zondag, 10 maart 2019Oriëntatieweekend priesteropleiding
zondag, 10 maart 2019Open Dag Koorschool Haarlem
zaterdag, 9 maart 2019Door de biecht kan ik mezelf zijn
vrijdag, 8 maart 2019Televisiemis vanuit de Haarlemse Kathedraal
vrijdag, 8 maart 2019css3menu
donderdag, 7 maart 2019Wereldjongerendag
woensdag, 6 maart 2019Uitgevaardigde decreten
woensdag, 6 maart 2019The Missionary School
dinsdag, 5 maart 2019Tienerkamp BreakOut
maandag, 4 maart 2019Formulier Rekening en Verantwoording Parochie 2018 rekeningschema Exact Online
zondag, 3 maart 2019Jubileum Missio ad gentes Almere Fotoreportage
vrijdag, 1 maart 2019Boodschap paus Franciscus voor de vastentijd
vrijdag, 1 maart 2019Pausboodschap Veertigdagentijd
donderdag, 28 februari 2019Diakenwijding Colm Dekker
donderdag, 28 februari 2019Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd
donderdag, 28 februari 2019Nieuwe SamenKerk is uit
woensdag, 27 februari 2019Pelgrimstocht Vastenactie vanuit Weesp
zaterdag, 23 februari 2019Eenvoudige activiteit voor communicanten
vrijdag, 22 februari 2019Decreet samenwerkingsverband Parochieverband Zaanstreek
woensdag, 20 februari 2019Decreet samenwerkingsverband PCI Regio Klaverblad
woensdag, 20 februari 2019De Nieuwe Bavo Bloeit
dinsdag, 19 februari 2019Vlaamse en Nederlandse bisschoppen bijeen Fotoreportage
zaterdag, 16 februari 2019Assisi-pelgrim op Katholiekleven.nl Fotoreportage
donderdag, 7 februari 2019Inspiratiedag ‘Caritas beweegt’
donderdag, 7 februari 2019Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam
woensdag, 6 februari 2019Pausboodschap Wereldziekendag
woensdag, 6 februari 2019Boodschap paus Franciscus Wereldziekendag
maandag, 4 februari 2019Studiedag Nieuwe Evangelisatie met Mgr. Rey
vrijdag, 1 februari 2019Decreet fusie PCI St. Urbanus met PCI Caritas Amstelland
dinsdag, 29 januari 2019Twee boeken over parochievernieuwing
woensdag, 23 januari 2019Diocesane regelingen 2019 (Analecta 1 2019)
woensdag, 23 januari 2019Financiële zaken
dinsdag, 22 januari 2019Jan van Burgsteden
maandag, 21 januari 2019Dossier Nieuwjaarsreceptie
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
vrijdag, 18 januari 2019css3menu
donderdag, 17 januari 2019Model privacyverklaring R.K. parochies
donderdag, 17 januari 2019The Missionary School
donderdag, 17 januari 2019SamenKerk is uit
donderdag, 17 januari 2019Projectomschrijving The Missionary School
donderdag, 17 januari 2019Een nieuw jaar en een nieuwe benoeming
dinsdag, 15 januari 2019Folder Besturencursus 2019
dinsdag, 15 januari 2019Besturencursus 2019
dinsdag, 8 januari 2019Pauselijke felicitatie
vrijdag, 4 januari 2019Bisdominformatie
vrijdag, 4 januari 2019Nieuwe formulieren op de website
donderdag, 3 januari 2019Personeelszaken - Declaraties
donderdag, 3 januari 2019Vrijwilligers
donderdag, 3 januari 2019Vrijwilligers - Veiligheid
donderdag, 3 januari 2019Vrijwilligers
dinsdag, 1 januari 2019Formulier begroting parochie 2019 rekeningschema Exact Online v3
dinsdag, 1 januari 2019Formulier Rekening en Verantwoording Parochie 2018 rekeningschema Navision
donderdag, 27 december 2018Huiszegen 2019
donderdag, 27 december 2018Huiszegen 2019
woensdag, 26 december 2018Bisschop viert kerstmaaltijd met dak- en thuislozen Fotoreportage
zaterdag, 22 december 2018Mgr. Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor
zaterdag, 22 december 2018Mgr. dr. Jan Hendriks benoemd tot bisschop-coadjutor
zaterdag, 22 december 2018Brief van Mgr. Punt inzake benoeming bisschop-coadjutor
vrijdag, 21 december 2018Declaratieformulier reiskosten 2019
vrijdag, 21 december 2018Risico Inventarisatie en Evaluatie - begeleidend schrijven
vrijdag, 21 december 2018Declaratieformulier algemeen 2019
vrijdag, 21 december 2018Declaratieformulier assistenties 2019
vrijdag, 21 december 2018Declaratieformulier docenten GSM 2019
donderdag, 20 december 2018Al bijna 250.000 euro voor Sulawesi
donderdag, 20 december 2018Kerstnummer SamenKerk is uit
donderdag, 20 december 2018Kerstmis als weg naar het Licht
woensdag, 19 december 2018Formulier Rekening en Verantwoording PCI
vrijdag, 14 december 2018Gedragscode Pastoraat 2018 Engels
maandag, 10 december 2018Nieuwe bisschop voor Roermond
maandag, 10 december 2018Advent- / Kerstmarkt van Kevelaer Fotoreportage
zaterdag, 8 december 2018Eerste professie voor zr. M. Hannah Fotoreportage
donderdag, 6 december 2018Twee liturgische cursussen Bonifatiusinstituut
woensdag, 5 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs - Kerstposter
woensdag, 5 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs - Suggesties bij kerstposter
woensdag, 5 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs - Lesbrief Advent
woensdag, 5 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs - Feest in de kerk
dinsdag, 4 december 2018Week van het Katholiek Onderwijs
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen Fotoreportage
vrijdag, 30 november 2018Risico Inventarisatie en Evaluatie
woensdag, 28 november 2018Bad habits, holy orders Fotoreportage
woensdag, 28 november 2018TV-mis vanuit Haarlemse Kathedraal
maandag, 26 november 2018Kerstviering in Kathedraal Haarlem
maandag, 26 november 2018Doof de Geest niet uit
zaterdag, 24 november 2018Mars voor het Leven
zaterdag, 24 november 2018Geloofsgesprek met Mgr. Punt Fotoreportage
vrijdag, 23 november 2018Thomas Quartier spreekt over het monnik zijn
vrijdag, 23 november 2018Inspirerende bedevaart door het Heilig Land Fotoreportage
vrijdag, 23 november 2018Videokanaal katholiekleven.nl groeit door
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
woensdag, 14 november 2018Boodschap paus Franciscus Werelddag van de Armen
woensdag, 14 november 2018Boodschap Werelddag van de Armen
vrijdag, 9 november 2018Dankbaar voor vrijspraak Asia Bibi
donderdag, 8 november 2018Formulier begroting parochie 2018 - Exact Online
donderdag, 8 november 2018Boekpresentatie Sant’ Egidio
woensdag, 7 november 2018Gratis VOG verruimd en verlengd
maandag, 5 november 2018Nuntius op bezoek in Heiloo Fotoreportage
donderdag, 1 november 2018Avond van Barmhartigheid door jongeren
maandag, 29 oktober 2018Thema: Samen wandelen, bidden en werken
zaterdag, 27 oktober 2018Slotdocument Jongerensynode
vrijdag, 26 oktober 2018Collecteschema 2019 vastgesteld
donderdag, 25 oktober 2018SamenKerk
woensdag, 24 oktober 2018Samenwerking Sint-Bonifatiusinstituut
woensdag, 24 oktober 2018Vragenlijst Vitaliteitscan
woensdag, 24 oktober 2018Pelgrimstocht Vastenactie 2019
woensdag, 24 oktober 2018Collectes
woensdag, 24 oktober 2018Collecteschema 2019 Bisdom Haarlem-Amsterdam
maandag, 22 oktober 2018Diakenwijding Maciej Grądzki
maandag, 22 oktober 2018Formulier begroting PCI 2018
donderdag, 18 oktober 2018Mgr. Hendriks beveelt jongerencollecte aan
woensdag, 17 oktober 2018Een miljoen kinderen bidden Rozenkrans
woensdag, 17 oktober 2018Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag
woensdag, 17 oktober 2018Samen met jongeren Evangelie aan allen brengen
zaterdag, 13 oktober 2018Inspirerende vrijwilligersdag Fotoreportage
vrijdag, 12 oktober 2018Onderscheidingsdag levenskeuzen
donderdag, 11 oktober 2018Extra collecte voor Sulawesi
woensdag, 10 oktober 2018Nationale jongerencollecte
woensdag, 10 oktober 2018Nieuwe bisschop voor Roermond
woensdag, 10 oktober 2018Veertig jaar Priesterzaterdag
dinsdag, 9 oktober 2018Netwerkbijeenkomst - Maak doodswens van jongeren bespreekbaar
zondag, 7 oktober 2018Studiedag Roepingenpastoraat
donderdag, 4 oktober 2018Footernav
donderdag, 4 oktober 2018Footernav
donderdag, 4 oktober 2018css3menu
donderdag, 4 oktober 2018Machtigingen - Begraafplaats
donderdag, 4 oktober 2018Toelichting Rekening en Verantwoording Parochie
donderdag, 4 oktober 2018Formulier begroting parochie 2018
donderdag, 4 oktober 2018Herfstnummer SamenKerk is uit
woensdag, 3 oktober 2018Declaratieformulier reiskosten 2018
dinsdag, 2 oktober 2018De kerk in brand
maandag, 1 oktober 2018Paus Franciscus: Bid dagelijks de Rozenkrans
vrijdag, 28 september 2018Workshops en aanmelden voor vrijwilligersdag
vrijdag, 28 september 2018Bisschop bij jubileum begraafplaats Fotoreportage
woensdag, 26 september 2018Dr. J. Vijgen benoemd in Pauselijke Academie
dinsdag, 25 september 2018Caritas bezielingsdag
maandag, 24 september 2018Reis naar Israël volgeboekt
vrijdag, 21 september 2018Afscheid van Steven van Weede Fotoreportage
maandag, 17 september 2018Mgr. Punt bezoekt door brand verwoeste kerk Fotoreportage
maandag, 17 september 2018Mgr. Hendriks weer terug uit Lourdes Fotoreportage
dinsdag, 11 september 2018Diocesane vrijwilligersdag
maandag, 10 september 2018Twintigste sterfdag Mgr. Henricus Bomers
zondag, 9 september 2018Bezoek uit India
dinsdag, 4 september 2018Eigenheid van kerkelijke organisaties
maandag, 3 september 2018Open Monumentendag
zondag, 2 september 2018Nieuw leven voor de Sint Jeroensbedevaart Fotoreportage
vrijdag, 24 augustus 2018Studiemiddag interculturele dialoog
woensdag, 22 augustus 2018Wereldgezinsdagen Dublin geopend
dinsdag, 21 augustus 2018Caritas nieuwsbrief najaar 2018
woensdag, 15 augustus 2018Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk augustus 2018 - West-Friesland
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk februari 2018 - Duindorpen
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk juli 2017 - Waterland
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk november 2016 - Haarlem
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk september 2016 - Het Gooi
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk juli 2016 - Alkmaar
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk mei 2016 - Texel
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk april 2016 - Amsterdam
maandag, 13 augustus 2018SamenKerk februari 2016 - Hoorn
maandag, 13 augustus 2018Trek er lekker op uit... in eigen bisdom
donderdag, 2 augustus 2018Zomerse SamenKerk is uit
donderdag, 2 augustus 2018Maria is in de hemel maar ook op aarde
dinsdag, 31 juli 2018Vijftig jaar Duits vakantiepastoraat op Texel Fotoreportage
maandag, 30 juli 2018Vitaliteitscan - Vragenlijst per locatie
woensdag, 25 juli 2018Indiase emeritus Aartsbisschop op bezoek
dinsdag, 24 juli 20188. AVG Praktische handleiding Bewaartermijnen
dinsdag, 24 juli 20189. AVG Praktische handleiding Privacy werkgeverschap
donderdag, 19 juli 2018css3menu
donderdag, 19 juli 2018Privacyverklaring
maandag, 16 juli 2018Nieuwe leden van het Kathedrale Koor geïnstalleerd Fotoreportage
vrijdag, 13 juli 2018Kader bij documenten
donderdag, 12 juli 2018css3menu
woensdag, 11 juli 2018Geslaagde MidzomernachtMis Fotoreportage
vrijdag, 6 juli 2018Met mgr. Punt naar Kevelaer Fotoreportage
vrijdag, 6 juli 2018Grootste museum van Nederland Fotoreportage
dinsdag, 3 juli 2018Kerksluiting
dinsdag, 3 juli 2018Kerksluiting
maandag, 2 juli 2018Feestelijke bijeenkomst in Heiloo Fotoreportage
donderdag, 28 juni 2018Een kerk onttrekken aan de eredienst
donderdag, 28 juni 2018Plan van aanpak vervreemden religieuze kunst bij kerksluiting
woensdag, 27 juni 2018Contact
dinsdag, 26 juni 2018Machtigingen - Personeel
dinsdag, 26 juni 2018Machtigingen - (Ver)koop
dinsdag, 26 juni 2018Machtigingen
dinsdag, 26 juni 2018Machtigingen - Lening
zondag, 24 juni 2018Een droge St. Jansprocessie in Laren Fotoreportage
zondag, 24 juni 2018Philadelphia Girls Choir zingt in Haarlem
zaterdag, 23 juni 2018Doe mee met Kerkproeverij / Back to church
vrijdag, 22 juni 2018H. Moeder Teresa in Haarlemse Kathedraal
donderdag, 21 juni 2018Brief Kerkproeverij aan parochies
dinsdag, 19 juni 2018Vertaling eindverslag presynode
dinsdag, 19 juni 2018Werelddag van de Armen
dinsdag, 19 juni 2018Gendercultuur en Seksualiteit
maandag, 18 juni 2018Kerkopbouw en Regiovorming
maandag, 18 juni 2018Vitaliteitscan
woensdag, 13 juni 2018Wat is uw favoriete Katholiekleven.nl video?
maandag, 11 juni 2018Infobijeenkomst reis naar Heilig Land
maandag, 11 juni 2018Nederlandse Dagen in Israël Fotoreportage
maandag, 11 juni 2018Dossier Wereldjongerendagen
vrijdag, 8 juni 2018Uitreiking certificaten Besturencursus
donderdag, 7 juni 2018Familiedag met BBQ
woensdag, 6 juni 2018Uitnodiging familiedag en BBQ O.L.V. ter Nood
woensdag, 6 juni 2018Dossier Wereldjongerendagen
maandag, 4 juni 2018De toekomst van de wereld en van onszelf
maandag, 4 juni 2018Nieuwe SamenKerk is uit Fotoreportage
zondag, 3 juni 2018Amsterdamse Sacramentsprocessie Fotoreportage
dinsdag, 29 mei 2018Drieluik over Maria door Mgr. Hendriks
dinsdag, 29 mei 2018Heb Jezus lief
maandag, 28 mei 2018Verslag Dag van de Caritas
vrijdag, 25 mei 2018Caritas
vrijdag, 25 mei 2018Verslag Dag van de Caritas
vrijdag, 25 mei 2018Caritas nieuwsbrief voorjaar 2018
vrijdag, 25 mei 2018Jaarverslag 2017
donderdag, 24 mei 2018Indrukwekkende gemeenschapszin parochie Limmen Fotoreportage
donderdag, 24 mei 2018Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies
donderdag, 24 mei 20181. AVG Praktische handleiding Audio-Video
donderdag, 24 mei 20182. AVG Praktische handleiding Beveiligingscamera
donderdag, 24 mei 20183. AVG Praktische handleiding E-mail en digitale bestanden
donderdag, 24 mei 20184. AVG Praktische handleiding Foto’s
donderdag, 24 mei 20185. AVG Praktische handleiding Parochieblad
donderdag, 24 mei 20186. AVG Praktische handleiding Parochiewebsite
donderdag, 24 mei 20187. AVG Praktische handleiding begraafplaatsadministratie
donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet Gegevensbescherming
woensdag, 23 mei 2018Ledenadministratie - Nieuwe ledenadministratie
woensdag, 23 mei 2018Ledenadministratie
woensdag, 23 mei 2018Ledenadministratie - SILA
dinsdag, 22 mei 2018Ledenadministratie
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
dinsdag, 22 mei 2018Midzomernachtmis op het strand
dinsdag, 22 mei 2018Feestelijke Eucharistieviering 500 jaar Grote Kerk Alkmaar Fotoreportage
zaterdag, 19 mei 2018Priesterwijding Álvaro Rodríguez Luque
donderdag, 17 mei 2018Het Diocesaan Archief
donderdag, 17 mei 2018Bonifatiusinstituut
donderdag, 17 mei 2018Willibrordseminarie
donderdag, 17 mei 2018Nieuwe automatisering voor parochies
donderdag, 17 mei 2018Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
donderdag, 17 mei 2018Netwerkbijeenkomst Gendercultuur en Seksualiteit
woensdag, 16 mei 2018Seizoensafsluiting jongerenplatform - Superhero’s and Saints
woensdag, 16 mei 2018Conferentie - Schoonheid van de ouderdom
dinsdag, 15 mei 2018Arsacal - Mgr. Hendriks
dinsdag, 15 mei 2018Katholiek Leven
dinsdag, 15 mei 2018Geschiedenis Fotoreportage
dinsdag, 15 mei 2018Footernav
dinsdag, 15 mei 2018css3menu
dinsdag, 15 mei 2018css3menu
dinsdag, 15 mei 2018Beleidsvisie & Regiovorming
dinsdag, 15 mei 2018Beleidsvisie & Regiovorming
dinsdag, 15 mei 2018Beleidsvisie & Regiovorming
dinsdag, 15 mei 2018Bouwzaken
maandag, 14 mei 2018Opleidingen
vrijdag, 11 mei 2018Bedevaart naar Kevelaer Fotoreportage
woensdag, 9 mei 2018Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 8 mei 201810-Jarig jubileum Radio Maria Nederland Fotoreportage
maandag, 7 mei 2018Journalistiek die de vrede in de wereld door de waarheid bevordert
maandag, 7 mei 2018Boodschap voor de 52e Wereldcommunicatiedag
maandag, 7 mei 2018Wandeldag in ons bisdom
vrijdag, 4 mei 2018Grote brand in kerk van Limmen
donderdag, 3 mei 2018Een nieuw begin Fotoreportage
dinsdag, 24 april 2018Onderscheidingsdag levensweg
dinsdag, 24 april 2018Geslaagde open dag Bonifatiusinstituut Fotoreportage
dinsdag, 24 april 2018Vijftig jaar Sant’ Egidio gevierd in Amsterdam Fotoreportage
zaterdag, 21 april 2018Zaterdagmiddagconcerten
vrijdag, 20 april 2018Zaterdagmiddagconcerten
dinsdag, 17 april 2018Tienerkamp Breakout - Extraordinary Fotoreportage
maandag, 16 april 2018Pontificale start ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’
vrijdag, 13 april 2018Gedragscode Pastoraat 2018
vrijdag, 13 april 2018Nieuwe Gedragscode Pastoraat
vrijdag, 13 april 2018css3menu
vrijdag, 13 april 2018Dossier Jongerensynode
dinsdag, 10 april 2018Tienerdag geloof, hoop en liefde in Heiloo Fotoreportage
dinsdag, 10 april 2018Exhortatie ‘Gaudete et exsultate’
woensdag, 4 april 2018Dossier Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 3 april 2018Impulsdag tiener- en jongerenpastoraat
zaterdag, 31 maart 2018Hij is verrezen - Hij is niet hier Fotoreportage
zaterdag, 31 maart 2018Pre-Passion brengt jongeren samen Fotoreportage
vrijdag, 30 maart 2018The Passion
donderdag, 29 maart 2018Pesach en Pasen
donderdag, 29 maart 2018Paasnummer SamenKerk is uit Fotoreportage
woensdag, 28 maart 2018Indrukwekkende Avond van de Martelaren Fotoreportage
woensdag, 28 maart 2018The Passion - Magazine
woensdag, 28 maart 2018The Passion in bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
woensdag, 28 maart 2018Pasen... een weg naar nieuw leven en geluk
dinsdag, 27 maart 2018Dag van de Caritas - Armoede
maandag, 26 maart 2018Mgr. Punt nodigt u uit voor de Chrismamis
vrijdag, 23 maart 2018Vrijwilligers - Onderscheidingen
vrijdag, 23 maart 2018Declaratieformulier assistenties 2018
vrijdag, 23 maart 2018Declaratieformulier algemeen 2018
vrijdag, 23 maart 2018Collecteschema 2018
donderdag, 22 maart 2018Vrijwilligers - Werving
donderdag, 22 maart 2018Vrijwilligers - Gedragscode
donderdag, 22 maart 2018Vrijwilligers - Aanstelling
donderdag, 22 maart 2018Benoemingen
donderdag, 22 maart 2018Benoemingen
donderdag, 22 maart 2018Benoemingen
woensdag, 21 maart 2018Brief bij materialen Roepingenzondag
dinsdag, 20 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 19 maart 2018Gebedenboekje Roepingenzondag 2018
maandag, 19 maart 2018Prentje Roepingenzondag 2018
maandag, 19 maart 2018Poster Roepingenzondag 2018
maandag, 19 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Roepingenzondag
maandag, 19 maart 2018De Nieuwe Bavo Bloeit Fotoreportage
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Model standaard arbeidsovereenkomst
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Beleidsafweging voornemen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Overig
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Monument
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - Juridisch kader
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - (Ver)huur
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen - (Ver)bouw
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Verlof en emeritaat
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Assistenties
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Salarisadministratie
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Rechtspositie
vrijdag, 16 maart 2018Personeelszaken - Gedragscode
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Machtigingen
vrijdag, 16 maart 2018Benoemingen
vrijdag, 16 maart 2018Benoemingen
vrijdag, 16 maart 2018Financiële zaken
vrijdag, 16 maart 2018Vitaliteitscan
vrijdag, 16 maart 2018Beleidsvisie & Regiovorming
vrijdag, 16 maart 2018Beleidsvisie & Regiovorming
donderdag, 15 maart 2018Footernav
donderdag, 15 maart 2018Machtigingen - Nalatenschap
donderdag, 15 maart 2018Financiële zaken - Rekenplicht
donderdag, 15 maart 2018Financiële zaken - Kerkbalans
donderdag, 15 maart 2018Financiële zaken - Fiscale zaken
donderdag, 15 maart 2018Financiële zaken - Beleggen
donderdag, 15 maart 2018Financiële zaken - Afdrachten
donderdag, 15 maart 2018Financiële zaken - ANBI
donderdag, 15 maart 2018css3menu
donderdag, 15 maart 2018Wereldjongerendag ‘Find Courage’
donderdag, 15 maart 2018Benoemingen - Overige kerkelijke instellingen
donderdag, 15 maart 2018Benoemingen - PCI
donderdag, 15 maart 2018Benoemingen - Parochie
donderdag, 15 maart 2018Beleidsvisie - Overige kerkelijke instellingen
donderdag, 15 maart 2018Beleidsvisie - PCI
donderdag, 15 maart 2018Beleidsvisie - Parochies
dinsdag, 13 maart 2018Passieconcert Bavo Cantorij
donderdag, 8 maart 2018Boodschap paus Franciscus voor Wereldjongerendag 2018
donderdag, 8 maart 2018“Wees niet bang!”
donderdag, 8 maart 2018Model huurovereenkomst woonruimte bepaalde tijd
dinsdag, 6 maart 2018Jongerenpastoraat
dinsdag, 6 maart 2018Nieuwe projectmedewerker jongerenpastoraat
dinsdag, 6 maart 2018Dossier Avond van de Martelaren
dinsdag, 6 maart 2018css3menu
dinsdag, 6 maart 2018css3menu
dinsdag, 6 maart 201824 Uur gebed voor de Heer
maandag, 5 maart 2018Ga op reis...
donderdag, 1 maart 2018Stille Omgang - Mirakelstad Amsterdam
woensdag, 28 februari 2018Nog één dag om aan te melden
donderdag, 22 februari 2018Open Dag St. Bonifatius Instituut
woensdag, 21 februari 2018Prof. Dr. Ralph Martin inspireert bisdom Fotoreportage
dinsdag, 20 februari 2018Eenvoudige activiteit voor communicanten
dinsdag, 20 februari 2018Pre-Passion Witte Donderdagviering
maandag, 19 februari 2018Goede Week en Pasen in de Kathedraal
vrijdag, 16 februari 2018Bidden en vasten voor vrede in de wereld
vrijdag, 16 februari 2018Mgr. Joop Stam treedt terug als proost van het kapittel
maandag, 12 februari 2018Bijzondere start veertigdagentijd
vrijdag, 9 februari 2018Regiovorming
donderdag, 8 februari 2018Machtigingen - Vermogen
woensdag, 7 februari 2018Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen
dinsdag, 6 februari 2018Mgr. Hendriks verzorgt drieluik over Maria
dinsdag, 6 februari 2018css3menu
maandag, 5 februari 2018Boodschap voor Wereldziekendag 11 februari 2018
maandag, 5 februari 2018Zieken toevertrouwd aan Maria, Moeder van Tederheid
donderdag, 1 februari 2018Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen
donderdag, 1 februari 2018Eerste nummer 2018 Samenkerk is uit
maandag, 29 januari 2018Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2018
woensdag, 24 januari 2018Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd
woensdag, 24 januari 2018Vastenboodschap paus Franciscus 2018
dinsdag, 23 januari 2018Folder Besturencursus 2018
dinsdag, 23 januari 2018Besturencursus 2018 Fotoreportage
maandag, 22 januari 2018Caritas - Hulpverlening
zaterdag, 20 januari 2018css3menu
zaterdag, 20 januari 2018Dossier Kerkbalans
woensdag, 17 januari 2018Tussen tijd en eeuwigheid, voor jong en oud!
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Introductie
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Beleidsvisie
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Vitaliteitscan
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Kerksluiting
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Beleidsvisie
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Financiën
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Machtigingen
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Ledenadministratie
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Personeelszaken
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Vrijwilligers
vrijdag, 12 januari 2018Info voor besturen - Nieuwe automatisering
donderdag, 11 januari 2018Info voor besturen - Introductie
donderdag, 11 januari 2018Boodschap paus Werelddag van de migranten en vluchtelingen
donderdag, 11 januari 2018Werelddag van de migranten en vluchtelingen
donderdag, 11 januari 2018Bisdombedevaart Assisi - mei 2018
donderdag, 11 januari 2018Dossier Assisibedevaart 2018
zaterdag, 6 januari 2018Dossier Assisibedevaart 2018
vrijdag, 5 januari 2018Aanvraagformulier benoeming / ontslag bestuursfunctie parochie
vrijdag, 5 januari 2018Aanvraagformulier benoeming / ontslag bestuursfunctie PCI
vrijdag, 5 januari 2018Aanvraagformulier benoeming / ontslag bestuursfunctie Kerkelijke Instelling
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag vermogen
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag legaat
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag lening
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag bouw
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag koop
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag huur
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag begraafplaats
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag juridisch
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag monument
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag personeel
vrijdag, 5 januari 2018Machtigingsaanvraag overig
woensdag, 3 januari 2018Kerstvieringen Haarlemse Kathedraal druk bezocht
maandag, 1 januari 2018Voorstelformulier onderscheidingen
vrijdag, 29 december 2017Verenigd in gebed voor de vrede
woensdag, 27 december 2017Huiszegen 2018
woensdag, 27 december 2017Huiszegen 2018
woensdag, 27 december 2017Bisschop viert kerstmaaltijd met dak- en thuislozen
vrijdag, 22 december 2017Pausboodschap voor Wereldvrededag
vrijdag, 22 december 2017Terugblik en dank
vrijdag, 22 december 2017Pausboodschap voor Wereldvrededag
donderdag, 21 december 2017Terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid
woensdag, 20 december 2017Formulier Rekening en Verantwoording Parochie
woensdag, 20 december 2017css3menu
donderdag, 14 december 2017Kerstmis als Licht in de duisternis
donderdag, 14 december 2017Kersteditie 2017 SamenKerk is uit
maandag, 11 december 2017Dossier Assisibedevaart 2018
maandag, 11 december 2017Zondagsoverwegingen Fotoreportage
zondag, 10 december 2017Advent/Kerstmarkt van Kevelaer Fotoreportage
vrijdag, 8 december 2017Zusters Vogelenzang hernieuwen geloften
donderdag, 7 december 2017Kapittelmis - Maria Onbevlekt Ontvangenis
woensdag, 6 december 2017Handleiding voor het bidden van de Rozenkrans
woensdag, 6 december 2017Verenigd in gebed voor de vrede
maandag, 4 december 2017Mars voor het Leven
maandag, 4 december 2017Nog mee naar de Advent-/Kerstmarkt van Kevelaer? Dat kan! Fotoreportage
zaterdag, 2 december 2017Mgr. Ron van den Hout op bezoek
donderdag, 30 november 2017Fotoserie feestelijke jubileumdag KDOV Fotoreportage
maandag, 27 november 2017Welke toekomst voor geloof, kerk en parochie? Fotoreportage
maandag, 27 november 2017Tijdelijke professie Adelbertabdij Egmond Fotoreportage
dinsdag, 21 november 2017Kerstmis in de Haarlemse Kathedraal
vrijdag, 17 november 2017Dossier Assisibedevaart 2018
dinsdag, 14 november 2017Unieke compositie in première in Haarlemse Kathedraal
maandag, 13 november 2017Uitnodiging diakenwijding Alvaro Rodriquez Luque
woensdag, 8 november 2017Eerste Werelddag van de armen
woensdag, 8 november 2017Boodschap paus Franciscus Werelddag van de Armen
woensdag, 8 november 2017RKK Onderzoeksrapport jongerensynode
dinsdag, 7 november 2017Onderzoek jongerenwerk in de parochies
maandag, 6 november 2017Buren te gast op de Tiltenberg
maandag, 6 november 2017css3menu
maandag, 6 november 2017css3menu
dinsdag, 31 oktober 2017De NS is er niet om ideologieën uit te dragen
dinsdag, 31 oktober 2017Willibrordzondag
maandag, 30 oktober 2017Jongerencollecte 2017
vrijdag, 27 oktober 2017Twee ‘steunpilaren’ van De Tiltenberg onderscheiden
donderdag, 26 oktober 2017Gezinsdagen bij Onze Lieve Vrouw ter Nood
donderdag, 26 oktober 2017Gezinsdagen bij Onze Lieve Vrouw ter Nood
donderdag, 26 oktober 2017Juridische zaken
donderdag, 26 oktober 2017Reglementen en Algemene Bepalingen
donderdag, 26 oktober 2017css3menu
dinsdag, 24 oktober 2017Presentatie nieuwe automatisering
dinsdag, 24 oktober 2017Voortgang nieuwe automatisering parochies
zondag, 22 oktober 2017Eeuwige professie van zuster Maria Vrede
woensdag, 18 oktober 2017Pastoor Maurizio Pallù vrijgelaten
dinsdag, 17 oktober 2017Reglement bestuur PCI
dinsdag, 17 oktober 2017Inventarisatie menscapaciteit
dinsdag, 17 oktober 2017Beleggingsstatuut beheersfonds
dinsdag, 17 oktober 2017Aanvraagprocedure gratis VOG
dinsdag, 17 oktober 2017ANBI publicatieplicht
dinsdag, 17 oktober 2017Algemene bepalingen kerkelijke rechtspersonen
dinsdag, 17 oktober 2017Inventarisatie langlopende verplichtingen
dinsdag, 17 oktober 2017inventarisatie inventarissen
dinsdag, 17 oktober 2017Inventarisatie gebouwen en overig onroerend goed
dinsdag, 17 oktober 2017inventarisatie financiele beleggingen
dinsdag, 17 oktober 2017Juridisch modelovereenkomst opdracht totaal (geen gezagsverh. / arbeid)
dinsdag, 17 oktober 2017Juridisch modelovereenkomst opdracht (geen verpl. tot pers. arbeid)
dinsdag, 17 oktober 2017Juridisch modelovereenkomst opdracht (geen gezagsverhouding)
dinsdag, 17 oktober 2017Brochure onderscheidingen
dinsdag, 17 oktober 2017Informatie emeritaat
dinsdag, 17 oktober 2017Beleggingsvoorschriften
zondag, 15 oktober 2017Leidraad fusies parochies
zondag, 15 oktober 2017Pastoor Maurizio Pallù is ontvoerd
zaterdag, 14 oktober 2017Missionarissen van barmhartigheid blijvend actief
zaterdag, 14 oktober 2017Koppeling kerken met gemeentelijke basisadministratie blijft
woensdag, 11 oktober 2017Musical ‘Paulus’ in het Zaantheater
woensdag, 4 oktober 2017Infoblad Assisibedevaart over het gezinsprogramma
woensdag, 4 oktober 2017Infoblad Assisibedevaart voor tieners en jongeren
dinsdag, 3 oktober 2017Kinderen bidden voor oorlogsKinderen
dinsdag, 3 oktober 2017Infoblad Assisibedevaart per bus
dinsdag, 3 oktober 2017Infoblad Assisibedevaart per vliegtuig
maandag, 2 oktober 2017Dossier Assisibedevaart 2018
zaterdag, 30 september 2017Mgr. Hendriks benoemd tot lid van de Apostolische Signatuur
woensdag, 27 september 2017Feestelijk Bavoweekend
woensdag, 20 september 2017Dossier Assisibedevaart 2018
dinsdag, 19 september 2017Nightprayer voor jongeren
dinsdag, 19 september 2017Jongerenplatform start twintigste seizoen met nieuwe voorzitter
vrijdag, 15 september 2017Formulier begroting PCI 2018
donderdag, 14 september 2017Nieuwe editie SamenKerk
donderdag, 14 september 2017Toen geloof nog heel gewoon was
woensdag, 13 september 2017Steun hulpacties orkaan Irma
woensdag, 13 september 2017Nieuwe gedelegeerden voor onderwijs
woensdag, 6 september 2017opGROEIsymposium 2017
zaterdag, 2 september 2017De wereldkerk in de Tiltenberg
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
vrijdag, 1 september 2017Impulsdag voor Parochievernieuwing
woensdag, 30 augustus 2017De Kerk geeft jou steuntjes in de rug
donderdag, 24 augustus 2017Kerkproeverij - Back to church
woensdag, 16 augustus 2017css3menu
woensdag, 16 augustus 2017Dossier Fatimabedevaart 2017
woensdag, 9 augustus 2017Geslaagd tienerkamp Heiloo Fotoreportage
donderdag, 3 augustus 2017Vrede als opdracht voor ons allemaal
donderdag, 20 juli 2017Hoe jongeren Hem volgen
woensdag, 19 juli 2017Regels over glutenvrije hosties: zijn die wel nodig?
dinsdag, 18 juli 2017Fotoserie installatieviering koorleden Fotoreportage
maandag, 17 juli 2017Nationale Bedevaart Brielle in video
zondag, 16 juli 2017Feest in de Haarlemse Kathedraal
donderdag, 13 juli 2017Nieuwe SamenKerk uit
woensdag, 12 juli 2017O.L. Vrouw Hemelvaartkerk Heemstede 90 jaar
woensdag, 12 juli 2017Paus vraagt om toezicht op brood en wijn voor de Eucharistie
maandag, 10 juli 2017“Marialucht ingeademd...” Fotoreportage
vrijdag, 7 juli 2017Benoeming nieuwe directeur Muziekinstituut
woensdag, 5 juli 2017Sint Jansprocessie Laren Fotoreportage
dinsdag, 4 juli 2017Online enquête in het Nederlands
zaterdag, 1 juli 2017Zuster Maria Gratia legt eeuwige gelofte af Fotoreportage
vrijdag, 30 juni 2017Brief nieuwe automatisering voor parochies
donderdag, 29 juni 2017Nieuwe automatisering voor parochies
woensdag, 28 juni 2017Impulsdag Parochievernieuwing zaterdag 4 november 2017
donderdag, 22 juni 2017Logo’s Bisdombedevaart Assisi mei 2018
donderdag, 22 juni 2017Koninklijk paar bezoekt Friezenkerk
woensdag, 21 juni 2017Uitnodiging voor priesterwijding
maandag, 19 juni 2017Foto’s Amsterdamse Sacramentsprocessie Fotoreportage
zaterdag, 17 juni 2017Mgr. Jan Valkestijn overleden
vrijdag, 16 juni 2017Staatsbezoek aan Vaticaan
donderdag, 15 juni 2017Procedure bij sluiting kerkgebouw
donderdag, 15 juni 2017Mgr. Van Burgsteden op Katholiekleven.nl
donderdag, 15 juni 2017Sint-Jansprocessie Laren
maandag, 12 juni 2017Sacramentsprocessie over de grachten
vrijdag, 9 juni 2017css3menu
woensdag, 7 juni 2017Uitnodiging om weer naar de kerk te komen
dinsdag, 6 juni 2017Bisschop op bezoek bij Mgr. Punt
vrijdag, 2 juni 2017Officiële lancering WJD-reis Panama 2019
donderdag, 1 juni 2017Gesprek over geloof in het publieke debatBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose