Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Onderwijs

Oplei­ding leraar Gods­dienst/Levens­be­schou­wing

adres: Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM Vo­ge­len­zang
tel: 023-5112 680
fax: 023-5112 649
email: bisgedond@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Oplei­dingen leraar katho­liek basis­on­der­wijs in het Bisdom Haar­lem

Hoge­school INHOLLAND

InHolland

Afdeling oplei­ding leraar basis­on­der­wijs

adres: Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar
tel: 072 - 518 370

Hoge­school Ipabo

iPabo Hogeschool
adres: Vesti­ging Am­ster­dam: Jan Toorop­straat 136, 1016 AD Am­ster­dam
adres: Vesti­ging Alkmaar: Gabriel Metsulaan 34, 1816 EP Alkmaar
tel: 020-6137 079
e-mail: info@ipabo.nl
web­si­te: www.ipabo.nl

Fontys Hoge­scho­len, Theo­lo­gie Levens­be­schou­wing

Fontys Hogescholen

(tweede- en eerstegraads bevoegd­heid)

adres: Nieuwe­gracht 65, 3512 LG Utrecht
tel: (088) 50 73000
e-mail: theo­lo­gielevens­be­schou­wing@fontys.nl
web­si­te: www.fontys.nl/theo­lo­gie

Het is ook moge­lijk leraar of iden­ti­teits­be­ge­lei­der (voor­heen districtscatecheet) te wor­den via een van de universitaire theo­lo­gische oplei­dingen.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose