Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bouwzaken

De Afdeling Bouwzaken houdt zich bezig met bouwkundige toetsing, -controle en -advisering van het bisdom en de parochie­besturen ten einde een optimaal beheer van kerken, bij­ge­bouwen en vastgoed te realiseren. Hierbij worden ook meerjaren­on­der­houdsplannen, inspectie­rap­porten Monumentenwacht en aanbestedingstrajecten getoetst en inhoudelijk gecontroleerd.

Tevens begeleidt de afdeling trajecten van machtingsaanvragen van parochie naar Bisdom.

Ook adviseren wij over

  • regelgeving
  • ver­schil­lende subsidies met betrekking tot kerk­ge­bouwen, orgels en begraaf­plaatsen in het algemeen en monumenten in het bijzonder
  • res­tau­ra­tie, inzet aannemers / architecten / adviseurs
  • herinrichting
  • herbestemming
  • aanwijzing monument

Bouwtechnisch inspecteur

De functie van bouwtechnisch inspecteur wordt ingevuld door mw. drs. C. Wentges
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose