Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop vertrouwt Mozes en Aäron toe aan Sant’Egidio

gepubliceerd: vrijdag, 11 juli 2014

Bis­schop Jozef Punt ver­trouwt de Mozes en Aäron­kerk en het Mozeshuis, dat recente­lijk aan het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is over­ge­dragen, toe aan de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio. Deze Ge­meen­schap krijgt daar­mee in het hart van de stad een vaste basis voor haar gebed en inzet voor de armen, met name voor dak­lo­zen, kin­de­ren en ouderen.

foto: S. Sepp
Mozes en Aäronkerk Amsterdam (foto: S. Sepp)
Mozes en Aäron­kerk Am­ster­dam

Op zon­dag 28 sep­tem­ber 2014 wijdt bis­schop Punt om 15 uur de kerk aan het Waterloo­plein na tien­tal­len jaren opnieuw in als kerk.

Deze plek in de stad en de traditie van het Mozeshuis bie­den Sant’ Egidio tevens de kans om haar ja­ren­lan­ge inzet voor interreli­gi­euze dialoog en vrede in Am­ster­dam ver­der uit te bouwen.

Zoals vermeld in Dagblad Trouw op vrij­dag 11 juli 2014 komt Sant’ Egidio vanaf sep­tem­ber gere­geld samen in deze kerk voor haar avond­ge­bed en li­tur­gie.

Het Mozeshuis was tot begin 2014 centrum voor vol­was­se­nenedu­ca­tie en samen­le­vingsop­bouw, en gebruikte de Mozes en Aäron (sinds 1980 niet lan­ger regulier als kerk in gebruik) als multi­func­tio­neel centrum.

De Ge­meen­schap van Sant’ Egidio

Sant’ Egidio telt ruim 60.000 leden in meer dan zeven­tig lan­den. Sinds haar ontstaan in 1968 in Rome op ini­tia­tief van Andrea Riccardi komen de leden ’s avonds samen voor gemeen­schap­pe­lijk gebed, en zetten zij zich van daaruit in voor de armen, van zigeuner­kin­de­ren tot aidsslacht­of­fers, van ge­van­ge­nen tot eenzame ouderen. Sant’ Egidio kreeg inter­na­tio­nale bekend­heid door haar vredes­werk in vele lan­den, onder andere in Mo­zam­bi­que, en haar succes­volle strijd tegen aids.

In Am­ster­dam bestaat Sant’ Egidio sinds 2000, en inmiddels ook in andere ste­den als Apel­doorn, Nijmegen en Utrecht. Van 7-9 sep­tem­ber or­ga­ni­seert Sant’ Egidio in Antwerpen een drie­daag­se interreli­gi­euze top­ont­moe­ting onder de titel ‘Peace is the future. Gods­diensten en culturen in dialoog. 100 Jaar na WO I’.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose