Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bijeenkomsten over bisdombedevaart naar Rome

Informatiebijeenkomsten op 6, 7 en 8 mei 2014

gepubliceerd: zaterdag, 12 april 2014

Infobijeenkomsten Bisdombedevaart naar romeSpeciaal voor diegenen die de bisdom­bede­vaart naar Rome in de mei­va­kan­tie van 2015 in de eigen pa­ro­chie(regio) willen promoten als am­bas­sa­deur of contact­persoon, wor­den in mei 2014 drie in­for­ma­tie­bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd. De bij­een­komsten wor­den gehou­den op dins­dag 6 mei in Heems­kerk, woens­dag 7 mei in Noord-Scharwoude en don­der­dag 8 mei in Am­ster­dam.

Am­bas­sa­deurs voor de bede­vaart

Per pa­ro­chie(regio) is gevraagd om één of twee van deze am­bas­sa­deurs of contact­personen naar één van deze bij­een­komsten in mei af te vaar­digen. Diegenen die am­bas­sa­deur voor de bede­vaart willen wor­den, kunnen het beste hierover contact opnemen met hun eigen pasto(o)r, en zich ver­vol­gens aanmel­den via bede­vaart@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Pro­gram­ma

Het pro­gram­ma is erop gericht de am­bas­sa­deurs van de bede­vaart te in­for­meren en hen te onder­steunen bij de pro­mo­tie in de eigen regio. Op deze dagen zal er een afvaar­diging van bisdom en dekenaat aanwe­zig zijn, alsmede iemand van de touroperator VNB.

  • 19.15 uur: Ontvangst met koffie en thee
  • 19.45 uur: In­for­ma­tie over de bede­vaart inclusief gelegen­heid om vragen te stellen
  • 21.30 uur: Afslui­ting

Lokaties

Dins­dag 6 mei 2014 in Heems­kerk
Esplanade­zaal van de Maria­paro­chie, Spoellaan 1, te Heems­kerk.
S.v.p. aanmel­den via: se­cre­ta­riaat@dekenaathaarlem.nl

Woens­dag 7 mei 2014 in Noord-Scharwoude (Lange­dijk)
Kloosterhof, Sint Jan de Doper, Dorps­straat 512, te Noord-Scharwoude (Lange­dijk).
S.v.p. aanmel­den via: se­cre­ta­riaat@dekenaatalkmaar.nl

Donder­dag 8 mei 2014 in Am­ster­dam
Pastorie van de H. Au­gus­ti­nus Buitenvel­dert, Am­stel­veenseweg 965, te Am­ster­dam.
S.v.p. aanmel­den via: demie@dekenaat-amster­dam.nl

Meer in­for­ma­tie

Het bisdom or­ga­ni­seert samen met de reis­orga­ni­sa­tie VNB een bede­vaart in de mei­va­kan­tie naar Rome. Beide bis­schop­pen nodigen jong en oud van harte uit om met hen mee te gaan op bede­vaart. De hoop is, dat deze bede­vaart een po­si­tie­ve bijdrage mag leveren aan levende en betrokken kerk­ge­meen­schappen in ons bisdom.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose