Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Logo bisdombedevaart

In de meivakantie van 2015 met het bisdom naar Rome

gepubliceerd: woensdag, 26 maart 2014

Het logo voor de bisdom­bede­vaart in de mei­va­kan­tie van 2015 naar Rome is bekend gemaakt. Het is een fris logo, met een geel-blauwe kleur. Geel is een warme kleur en past bij de geel-witte kleuren van het Vati­caan. Midden in het logo is de koepel van de Sint Pieter te zien. Het logo zal gebruikt wor­den op alle pro­mo­tie uitingen voor de bede­vaart.

Logo Romebedevaart Bisdom Haarlem-Amsterdam 2015

Sint Pieter als beeldmerk

Ontwerpers van het logo, Jochem en Flora Oor lichtten toe: “We hebben gekozen voor de Sint Pieter als beeldmerk. Dit omdat de reis naar Rome een bede­vaarts­reis zal zijn; zoals Rome het centrum van de Kerk is, zo is de Sint Pieter ook visueel het centrum in het logo. Verder viel het ons op, dat foto’s van Rome vooral warme kleuren laten zien, van­daar dat we besloten hebben een warme gele kleur in het logo aan te hou­den. En, geel is na­tuur­lijk ook de kleur van het Vati­caan!”

Meiva­kantie 2015

In samen­wer­king met reis­orga­ni­sa­tie VNB wordt in de mei­va­kan­tie van 2015 een 10-daagse bus­reis (30 april t/m 9 mei 2015) en een 6-daagse vliegreis (2 t/m 7 mei 2015) naar Rome geor­ga­ni­seerd.

Het is de hoop van de bis­schop­pen dat deze bede­vaart mag bijdragen aan levende en betrokken geloofs­ge­meen­schappen in ons bisdom en de saam­ho­rig­heid extra zal ver­ster­ken. De bis­schop­pen hopen ook dat de deel­ne­mers aan de bede­vaart zich meer verbon­den zullen weten met de Kerk van alle eeuwen, de wereld­kerk en het bisdom.

Speciaal ook voor tieners, jon­ge­ren en ge­zin­nen

De bis­schop­pen nodigen ook met name de jon­gere leef­tijds­groep uit­no­di­gen om met deze bede­vaart mee te gaan. Voor deze leef­tijds­groep zal dan ook kor­ting op de reissom moge­lijk zijn. Hierover zal nadere in­for­ma­tie komen. Jon­ge­ren zullen hun eigen pro­gram­ma momenten samen hebben en voor tieners is er zelfs een eigen pro­gram­ma. Ook wordt er ge­pro­beerd om in het pro­gram­ma reke­ning te hou­den met ouders met kin­de­ren. Dit neemt niet weg, dat een pro­gram­ma in Rome veel lopen betekent, het is dus wel be­lang­rijk voor deze bede­vaart, dat mensen goed ter been zijn.

Logo Romebedevaart Bisdom Haarlem-Amsterdam 2015 Logo Romebedevaart Bisdom Haarlem-Amsterdam 2015
Logo Romebedevaart Bisdom Haarlem-Amsterdam 2015 Logo Romebedevaart Bisdom Haarlem-Amsterdam 2015

Logo’s

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose