Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook
“Waar er twee of drie in mijn naam bijeen geko­men zijn, daar ben Ik in hun mid­den” (Mt. 18,20). Dat Bijbel­woord is velen van ons wel bekend. Het geeft aan hoe be­lang­rijk het is om samen te komen. Dat is goed voor onze ziel. De plaats en de omstan­dig­he­den spelen daarbij ook een rol. Wanneer ervaren we iets als een plek waar de Heer in ons mid­den is?

Jongste SamenKerk
SamenKerk September 2023
September 2023
eerdere editieszondag, 1 oktober 2023
26e zondag door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Ez. 18, 25-28
Psalm:Ps. 25 (24), 4bc-5, 6-7, 8-9
2e Lezing:Fil. 2, 1-11 of 1-5
Evangelie:Mt. 21, 28-32

postcode:
huisnummer:

Muzikaal eerbetoon aan Maria
Zondag 8 en 29 oktober - 15.00 uur - Odulphuskerk Assendelft
gepubliceerd: zondag, 1 oktober 2023
In de ok­to­ber­maand Maria­maand vin­den in de paro­chie­kerk van Assendelft twee bij­zon­dere gezongen momenten plaats ter ere van de H. Maria. Mezzosopraan Angelique Broerse-van Hal en cantor-organist Jos Martens dragen zorg voor de muzikale invulling.
Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal
gepubliceerd: zaterdag, 30 september 2023
Sinds de VN-klimaattop in 2015 inspireert de klimaat­brief van paus Fran­cis­cus vele mensen we­reld­wijd. Vanaf 28 sep­tem­ber is er ook een beknopte versie van Laudato Si’ be­schik­baar. Matty van Leijenhorst van de Laudato Si’ Alliantie Neder­land ver­een­vou­digde de tekst voor een groter publiek.
125 Jaar Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Zaterdag 30 september - 13.00 uur
gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
Op zater­dag 30 sep­tem­ber en zon­dag 1 ok­to­ber vieren we de 125e ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding van onze ka­the­draal. Er zijn allerlei mooie ac­ti­vi­teiten voor­zien, zoals de ten­toon­stel­ling ‘Jouw verhaal in de koepel­kathe­draal’, het boek over de symboliek in de ka­the­draal, een vie­ring voor heel het bisdom en de St. Bavo­vie­ring met de Bis­schop van Gent en een ver­te­gen­woor­diging van het Gentse kapit­tel.
Jubileumboek Symboliek in de St. Bavo Kathedraal
gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
Het 125-jarig wij­dings­feest is aan­lei­ding geweest om de rijke symboliek van de ka­the­draal in zijn geheel voor het voetlicht te brengen. Haar ori­ën­ta­tie, kruis­vorm, architectuur en inrich­ting betekenen meer dan op het eerste oog gedacht wordt. Diaken Philip Weijers heeft er een mooi jubileum­boek over samen­ge­steld.
Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
Zondag 22 oktober
gepubliceerd: donderdag, 28 september 2023
Op zon­dag 22 ok­to­ber viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Wereld­mis­sie­dag. Paus Fran­cis­cus kiest als thema voor deze dag ‘Bran­dende harten, voeten op weg’, gebaseerd op het verhaal van de Emmaüs­gan­gers in het Evan­ge­lie van Lucas. MISSIO Neder­land (pau­se­lijke missie­werken) vraagt dit jaar aan­dacht en collec­teert voor Libanon.
Kunstfestival - Canticle of Creatures
Woensdag 4 oktober - Mozes en Aäronkerk Amsterdam
gepubliceerd: dinsdag, 26 september 2023
Het festival “Canticle of Creatures” is een multidis­ci­pli­nair kunstfestival met muziek en beel­dende kunst rondom de thema’s natuur, cultuur en eco­lo­gie op woens­dag 4 ok­to­ber in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam.
Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
gepubliceerd: maandag, 25 september 2023
Zater­dag­avond 23 sep­tem­ber woon­den negen­tig mensen de theater­voor­stel­ling ‘Zie de mens’ bij in het Ver­ha­len­huis in Haar­lem-Noord, en ze gingen zon­der uit­zon­de­ring geraakt naar huis. Petra, Alonzo, Ragnhild en de andere acteurs van de Wresinski Stich­ting gaven de bezoekers voldoende stof tot napraten en nadenken.
Prachtige lezersreis naar Vierzehnheiligen Fotoreportage
gepubliceerd: zondag, 24 september 2023
Dit jaar maakten we in het bisdom­blad SamenKerk nader kennis met de Veer­tien Noodhelpers. Wie waren zij? Hoe was hun ontstaansge­schie­de­nis? En waarom wor­den zij het hemelse verzeke­ringspakket genoemd? Naast artikelen in SamenKerk en een mooie mid­dag op 8 au­gus­tus, hun gedenk­dag, in Am­ster­dam, orga­ni­seer­de het bisdom met SamenKerk een lezers­reis naar Vierzehn­hei­ligen in Duits­land.
‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
Mgr. Hoogenboom is klaar voor de synode
gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
Tijdens een pers­ont­moe­ting op dins­dag 19 sep­tem­ber in het bis­schops­huis aan de Malie­baan in Utrecht keek mgr. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht, vooruit naar zijn deelname aan de Bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’.
‘Zonder gebed geen synode’
gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode heeft meer­dere gebe­den be­schik­baar gemaakt zodat men in onder meer de pa­ro­chies we­reld­wijd mee kan bid­den voor de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. ‘Zonder gebed geen synode’ heeft paus Fran­cis­cus gezegd en alle gelo­vi­gen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bid­den.
Katholieke Jongerendag
Zaterdag 4 november - 13.15 uur - Veenendaal
gepubliceerd: dinsdag, 19 september 2023
Op zater­dag 4 no­vem­ber 2023 wordt onder de vlag van JongKatho­liek, de jon­ge­ren­af­de­ling van de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land, een Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag (KJD) gehou­den met als thema ‘Welkom thuis’.
CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
gepubliceerd: woensdag, 13 september 2023
Precies één jaar na het begin van de oorlog tegen Oekraïne hield het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) op 24 februari 2023 een symposium met als titel “Van oorlog naar Vrede”. Het is de vraag die ons allen wel moet bezig hou­den: hoe moet het ver­der, daar in Oekraïne? Zoals gebruike­lijk wordt een bundel van het symposium samen­ge­steld en deze bundel is nu be­schik­baar.


dinsdag, 12 september 2023Vijfentwintigste sterfdag Mgr. Bomers Fotoreportage
maandag, 11 september 2023Hoe het bisdom omgaat met het vermogen van verdwenen diocesane congregaties
maandag, 11 september 2023Viering 125 jaar Sint Bavo Kathedraal
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
donderdag, 7 september 2023Nieuwste nummer bisdomblad SamenKerk
maandag, 4 september 2023opGROEIsymposium - Hij zag dat het goed was
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam Fotoreportage
zondag, 3 september 2023Bisdom Maand Journaal - September 2023 Video
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchteling
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
dinsdag, 29 augustus 2023Lezersreis naar Vierzehnheiligen
zaterdag, 26 augustus 2023Zomerpas - De laatste week
vrijdag, 25 augustus 2023Tentoonstelling bouwmeester Bleijs Fotoreportage
maandag, 21 augustus 2023Theater - Zie de mens
woensdag, 16 augustus 2023‘Jouw verhaal in de KoepelKathedraal’
woensdag, 16 augustus 2023Festival 100 Jaar Willibrordusorgel
dinsdag, 15 augustus 2023SamenKerk Zomerpas - Dagje Edam en Volendam

meer berichten vindt u in het archiefBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose