Deze ervaring komt naar Nederland!

25 juli 2008

Onze hulpbisschop, mgr. J. van Burgsteden, is maandagavond teruggekomen van de Wereldjongerendagen in Sydney. Hij zit boordevol verhalen en vertelt vol enthousiasme over zijn ervaringen en de ervaringen die jongeren aan hem hebben verteld. Gewone Nederlandse jongeren die met elkaar een geweldig leuke tijd hebben en genieten van Australië, en ondertussen onvergetelijke geloofservaringen opdoen.

Zo vertelt de hulpbisschop over een jongen van ongeveer 20 jaar. Hij vond in het voorprogramma in Goulburn de gezamenlijke aanbidding van het Allerheiligste heel bijzonder en had gezegd: ‘Je voelt God nog dichterbij dan in de Heilige Mis’.

Een programmaonderdeel van de Wereldjongerendagen was de catechese die de Nederlandse groep jongeren op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend hebben gehad. De drie catechesemomenten waarin geloof, hoop en liefde centraal stonden, werden verzorgd door de drie bisschoppen mgr. van Burgsteden, mgr. van den Hende en mgr. de Jong.Over de LIEFDE

Bij de eerste catecheseochtend heeft mgr. van Burgsteden gesproken over de liefde. Met zijn indringende en krachtige stem sprak hij over de Drie-ene-God als model van onderlinge relaties en wederzijdse liefde. Dat lijkt voer voor theologen en die zijn er niet zoveel onder de jongeren. Maar met een helder verhaal en ervaringen uit eigen leven, brengt de hulpbisschop zijn boodschap dichtbij de jongeren. Er wordt geboeid geluisterd.

“Natuurlijk is de Drie-eenheid te groot om er zomaar in een half uurtje iets over te zeggen, maar toch kunnen we iets aanstippen en begrijpen als we ons laten inspireren door wat er over geschreven is in de bijbel.” De mens is immers geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En Jezus heeft gebeden dat wij als mensen net zo één mogen zijn als Hij en de Vader. “We zijn dus geschapen om te beminnen en onder ons hetzelfde leven te beleven dat in God bestaat”, vertelt de hulpbisschop.

Maar hoe als God te leven? De bisschop wijst naar Jezus. “Jezus sprak over een nieuw gebod. Met de liefde waarmee ik jullie heb liefgehad moeten jullie ook elkaar liefhebben.” Op deze manier probeert de bisschop zelf ook te leven. “Dat betekent veel kleine of grotere stappen van aandacht voor de ander maken in tijd, doen wat de ander fijn vindt, maar ook woorden inslikken, gedrag accepteren, mijn eigen ideeën verliezen, niets verwachten, opnieuw beginnen met mezelf of de ander…”

In de catechese gaat de bisschop dieper in op het leven naar het model van de Goddelijke Drie-eenheid. Binnenkort hopen we de volledige catechese op de website van het Jongerenpastoraat (www.jongbisdomhaarlem.nl) te kunnen plaatsen.Over de HOOP

Mgr. van den Hende spreekt over de hoop. De manier waarop we ‘hoop’ vaak zien is als ‘optimisme’ of blijven lachen... De hoop waarvan de bijbel spreekt is anders dan die in het algemeen taalgebruik. De christelijke deugd van hoop verkrijg je niet op eigen kracht. Het is geen levenshouding of iets wat je misloopt al je het niet kunt opbrengen. De christelijke hoop wordt gedragen door het geloof. “Door je mee te laten voeren door Iemand die je in je binnenste kracht en sterkte geeft.”

Waar hoop in het dagelijks leven vaak een ‘krachtsport’ is kun je als christen ook hopen als je verdrietig bent, als je gezakt bent voor een examen of als iedereen je uitlacht, zegt de bisschop. “Je kunt hopen door je tranen heen, want je gelooft dat God een plan met je heeft dat verder gaat dan de dip waar je nu in zit.”

De hoop is ook verbonden aan de sacramenten, legt de bisschop de jongeren uit die aandachtig luisteren. “We hebben de hoop heel bijzonder ontvangen in de doop. En daarna in het Vormsel. De Geest is geen vreemdeling, maar iemand die je in je hart mag binnenlaten.” Als iemand vraagt hoe je ‘hoop’ krijgt die tegen een stootje kan, verwijst de bisschop opnieuw naar de sacramenten en herinnert eraan dat je ook om de Heilige Geest kunt vragen. Ook legt hij een duidelijke verbinding met de eucharistie. “De doop en het vormsel kun je maar één keer ontvangen, de eucharistie dagelijks.”

Aan het einde van zijn catechese wordt een mandje met sleutelhangers uitgedeeld met een tekst die hij alle jongeren wil meegeven: “Zeg niet: ‘Ik ben veel te jong’, want God kent je, roept je en heeft je uitgekozen om met Hem op weg te gaan.”Over het GELOOF

Mgr. de Jong haalt in zijn catechese volop het evangelieverhaal over de bruiloft van Kana aan om elementen van geloof uit te leggen. “Want op het geloof van Maria veranderde Jezus water in wijn. Om te geloven heb je de Heilige Geest nodig”, zegt de hulpbisschop van Roermond.

De hulpbisschop haalt onderandere Emile Ratelband aan, ‘Tsjakkaaa!’. “Nee, je gelooft niet door je inprenten dat je het kunt”, zegt de bisschop. Ook bestrijdt hij dat geloof alleen maar een grote projectie is, het gevolg is van een onverwerkt vadercomplex, of wordt veroorzaakt door een paar stofjes in de hersenen. “Twijfel is geen geloof” zegt hij. Sommigen zeggen dat God zo onbevattelijk is dat je wel je reserves moet houden, maar dat vindt hij een beetje onzin. Hij wijst naar de grote heiligen die hun leven hebben gegeven voor het geloof. “Bij hen was het geloof zo sterk dat het een zekerheid was geworden, dat het zelfs hun leven mocht kosten.”

De bisschop vertelt verder dat het om te geloven, nodig is te rade te gaan bij de bronnen van de Openbaring. Dat zijn de Heilige Schift (de bijbel) en de traditie – dat wat in de loop van de eeuwen in de kerk is doorgeven aan elkaar.

“Je kunt God ook om geloof vragen” noemt de bisschop en zegt daarbij dat Gods aanwezigheid geen voorwaarde is om te geloven. “Moeder Teresa heeft God bijvoorbeeld lange periodes niet gevoeld en toch blijven geloven.” Voor de moderne mens zal dit niet meevallen, denkt de bisschop. “Wij houden van voelen, we zijn helemaal van de emo-cultuur.”Was dit allemaal te volgen voor de gewone Nederlandse jongere?

Onze hulpbisschop vertelt: “Drie dagen na mijn catechese kwamen twee jongens (18) vertellen dat ze de catechese heel mooi hadden gevonden en alles hadden begrepen. Drie dagen later, en ze willen het me ook nog komen vertellen! En ook vertelde een jonge vrouw dat ze de catechese lang en moeilijk vond, maar dat ze – toen ze thuis was – alles ineens begreep. En iets anders wat gebeurde was dat een aantal Nederlandse jongens op straat zeiden dat de catechese heel bijzonder in hun hart was binnengekomen. Dat ze het goed hadden begrepen… Ongelofelijk!”

De boodschap van de paus

Na de catecheseochtenden waren er enkele momenten waarop de jongeren werden toegesproken door paus Benedictus 16e. Op www.jongbisdomhaarlem.nl kun je de preek van de slotviering (in het Engels) downloaden.

Janet Schipper bisdom Haarlem/SRKK

Foto's: Katholiek Nieuwsblad / Michiel van Hout

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: