Herdenkingscongres bij 100ste verjaardag

Kardinaal Willebrands en de oecumene

4 september 2008

De voorbereidingen voor de viering van de 100ste geboortedag van kardinaal Willebrands, die in 2006 overleed, zijn in volle gang. Van 2 tot en met 5 september 2009 vindt in Utrecht een internationaal wetenschappelijk congres plaats over de oecumenische betekenis van kardinaal Willebrands. Het Kardinaal Willebrands Archief maakt vandaag, op Willebrands’ 99ste geboortedag, het voorlopige programma bekend op de website www.willebrands.org

Onderwerp van dit congres vormen het brede spectrum van het werk van kardinaal Willebrands alsmede de resultaten en de voortgang ervan: vanaf de eerste schreden op het oecumenische pad, de vorming van een Europese kring van oecumenisch gezinde theologen (de Katholieke Konferentie voor Oecumenische Kwesties), via de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie naar de Pauselijke Raad voor de Eenheid der christenen. Tijdens het herdenkingscongres worden afzonderlijke sessies belegd over de ontwikkeling van de relaties met de verschillende kerken uit Reformatie en de Orthodoxie. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de inzet van kardinaal Willebrands voor de verbetering van de relaties met het Jodendom. Naast de wetenschappelijke bijeenkomsten verzorgt Walter kardinaal Kasper een publiekslezing. De Duitse kardinaal Kasper is voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid en als zodanig opvolger van Willebrands.

Het congres wordt georganiseerd door het Kardinaal Willebrands Archief en de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, in samenwerking met de Theologische Faculteit van de Katholieke Universiteit Leuven. Middels de opzet van het congres willen de organisatoren bovendien zelf een bijdrage leveren aan de oecumenische dialoog. Niet alleen treden sprekers uit verschillende kerken aan, ook de congreslocaties in de stad Utrecht zijn oecumenisch gekozen: de oud-katholieke St.-Gertrudiskapel, de protestantse Domkerk en de rooms-katholieke Catharinakathedraal.

Bij gelegenheid van het congres zal tevens een aantal wetenschappelijke publicaties het licht zien, waaronder geannoteerde uitgaven van dagboekaantekeningen van kardinaal Willebrands over de periode 1958-1961, en van zijn agendanotities uit de concilieperiode 1963-1965.

Johannes kardinaal Willebrands, priester van het bisdom Haarlem, overleed op 2 augustus 2006, na een lang leven in dienst van de Kerk en de eenheid van de christenen. Van 1960 tot 1989 werkte Willebrands voor het Secretariaat, later de Pauselijke Raad ter bevordering van de eenheid van de christenen, aanvankelijk als secretaris en vanaf 1969 als voorzitter. Tussen 1975 en 1983 was hij daarnaast aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Het Kardinaal Willebrands Archief werd in december 2006 door de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis, opgericht om de “geestelijke nalatenschap van wijlen Johannes kardinaal Willebrands betreffende de oecumene (Jodendom, Orthodoxie, Reformatie) op een zorgvuldige wijze te beheren en te zijner nagedachtenis te verspreiden”, aldus artikel 2 van de statuten.

Meer informatie over kardinaal Willebrands, het Kardinaal Willebrands Archief en het volledige programma van het Willebrands-congres 2009 vindt u op www.willebrands.org

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: