Van huis uit katholiek? Welkom thuis!

Katholieke Kerk start grote kerstcampagne

14 november 2008

‘Katholiek van huis uit’, een gebruikelijke manier waarop veel katholieken hun losse band met de katholieke Kerk beschrijven. Voor parochies is het moeilijk met deze groep in contact te komen. Er is één uitzondering: met Kerstmis zitten de kerken vol met mensen die zich ‘katholiek van huis uit’ noemen en die parochies graag wat vaker zouden zien. De landelijke campagne Welkom thuis! helpt hen daarbij.

De campagne richt zich op de grote groep nachtmisbezoekers die slechts sporadisch in de kerk komt. De toonzetting is positief. De Kerk heeft immers een verlossende boodschap, ook voor hen die zich ‘van huis uit katholiek’ noemen.

Magazine De campagne Welkom thuis! kent drie onderdelen die elkaar versterken: het magazine Welkom thuis!; de website Welkom thuis! en tot slot het pluspakket voor parochies om hen te ondersteunen bij hun communicatie. De kerstkerkgangers ontvangen na afloop van de Kerstviering een cadeautje: een full colour magazine dat voorziet in antwoorden op allerlei vragen die de kerstviering mogelijk heeft opgeroepen: ‘Wat doen we eigenlijk in de kerk?’, ‘Wat geloven we?’, ‘Wat brengt ons in beweging?’ Het magazine zet de kernpunten van het geloof uiteen. Aan bod komen: de Kerk als gemeenschap, de persoon van Jezus, Gods nabijheid, de Sacramenten, de Tien Geboden, typisch katholieke termen en verwijzingen naar relevante boeken en websites. Inmiddels hebben de bisdommen bij voorinschrijving al 175.000 exemplaren van het magazine besteld.

Website en pluspakket In samenwerking met katholieknederland.nl wordt een speciale website gelanceerd: katholieknederland.nl/welkomthuis. De site is een aanvulling op het magazine en wil vooroordelen wegnemen, vragen oproepen en vooral vragen beantwoorden. Ook hier is de toonzetting die van een positieve benadering van het geloof.

Om parochies de gelegenheid te geven om ook echt uit te pakken met de campagne Welkom thuis! werd het pluspakket ontwikkeld. Het pakket bevat onder andere een 3 meter breed spandoek met de opdruk Welkom thuis! en posters in verschillende formaten.

Tenslotte wordt de actie in de week voor Kerstmis ondersteund door spotjes op radio en televisie.

In gesprek blijven De kerstdagen geven gelegenheid het magazine eens door te bladeren. De website zorgt voor de feedback en de eerste ‘nazorg’. Doelstelling van de campagne is met deze kansrijke groep katholieken in gesprek te blijven en de relatie met de katholieke geloofsgemeenschap nieuwe impulsen te geven.

In het bisdom Haarlem zullen veertigduizend boekjes verspreid worden tijdens de Advent.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: