Nieuw hoofd Opus Dei Nederland

2 januari 2008

Christian van der Ploeg (48) is benoemd tot regionaal vicaris van het Opus Dei in Nederland. Hij volgt mgr. Willem Schnell (71) op die deze functie sinds 1991 uitoefende. Mgr. Schnell blijft betrokken bij het landelijke bestuur van de prelatuur.

Van der Ploeg is in 1959 in Maastricht geboren. Na zijn rechtenstudie in Amsterdam studeerde hij theologie in Rome, waar hij ook promoveerde in de filosofie. Hij werd in 1988 door paus Johannes Paulus II priester gewijd.

Sinds 1991 is hij werkzaam in het landelijke bestuur van het Opus Dei in Nederland. In 1999 werd hij door de bisschop van Haarlem benoemd tot studentenpastor in Amsterdam en een jaar later tot rector van de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk. De pastorale zorg van deze binnenstadskerk is door het bisdom toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei.

Van der Ploeg wil samen met de bisschoppen werken aan een hernieuwde evangelisatie in Nederland: “Het charisma van het Opus Dei, het nastreven van heiligheid in het dagelijkse leven, in het gezin en beroep, kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren.” Hij wil verder meer bekendheid aan het Opus Dei geven: “Veel mensen kennen het Opus Dei niet of hebben een beeld van de prelatuur dat niet met de realiteit overeenstemt.”

De prelatuur van het Opus Dei als geheel wordt bestuurd door een prelaat, die benoemd wordt door de paus. De huidige prelaat van het Opus Dei is bisschop Javier Echevarría.
In de landen of regio’s waarin het Opus Dei werkzaam is wordt hij bijgestaan door regionale vicarissen.

Het Opus Dei is sinds 1959 in Nederland gevestigd. Taak van het Opus Dei is het verspreiden van de boodschap dat men in de eigen leef- en werkomgeving God kan ontmoeten, de naaste en de samenleving kan dienen. Daarnaast zijn er christelijke vormingsactiviteiten door het hele land. Er zijn centra van het Opus Dei in Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Moergestel.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: