Stavenconferentie in De Tiltenberg

30 september 2008

De tweejaarlijkse meerdaagse conferentie van de rectoren en stafleden van de Nederlandse priesteropleidingen vindt plaats op 7 en 8 oktober.

Dit keer zal deze ontmoeting op De Tiltenberg zijn. Het thema van deze dagen zal zijn: welke competenties en vaardigheden een jonge priester moet bezitten, op welke situatie de opleidingen hen moeten voorbereiden.

Mgr. dr. J. M. Punt, Bisschop van Haarlem en ontvangende Bisschop zal de conferentie bezoeken en in onderlinge uitwisseling zijn ervaringen delen, waarbij het diocesaan beleid van de vorming van regio's in de pastoraal en de consequenties daarvan natuurlijk ter sprake komt evenals de vragen die naar boven komen in de gesprekken met de jonge priesters die de Bisschop maandelijks ontmoet. Medewerking aan deze dagen wordt ook verleend door past. F. Geels, prof. dr. P. Koopman, prof dr. St. van Calster, rector Dr. M. Wagemaker en enkele jonge priesters.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: