Sacramentsprocessie Amsterdam:

Diverse afkomst, gemeenschappelijk geloof

16 mei 2008

De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Amsterdamse Keizersgracht organiseert op zondag 25 mei voor de vijfde maal een sacramentsprocessie over de grachtengordel van Amsterdam. Naast katholieken lopen gelovigen van diverse orthodoxe kerken mee. De deelnemers delen het geloof in de aanwezigheid van Christus in de eucharistie.

Twee aartsbisschoppen

Er nemen twee aartsbisschoppen deel: de nuntius van Nederland, mgr. François Bacqué, en de kersverse Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Omdat de bisschop van Haarlem, mgr. Jozef Punt, op militaire bedevaart naar Lourdes gaat, zal hij bij de processie vervangen worden door zijn hulpbisschop, mgr. J.G.M. van Burgsteden. Samen met de deken van Amsterdam, A. Bakker, de pastoor van de Amsterdamse binnenstadsparochie, mgr. J.W. Stam, en andere priesters zullen zij met een heilige hostie in een monstrans door de stad trekken. Naar verwachting meer dan duizend gelovigen zullen hen vergezellen.

Veelkleurig

Vanaf haar ontstaan heeft de processie een veelkleurige aanblik. De organiserende Onze Lieve Vrouwekerk is de thuishaven voor Amsterdamse katholieken, Surinaamse katholieken en Syrisch-orthodoxen. De pastorale zorg voor de rooms-katholieke gemeenschap is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei. Naast de gemeenschappen van de kerk worden gelovigen en delegaties verwacht van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken.

Mensen uit verschillende Amsterdamse parochies sluiten zich bij de processie aan. Zij lopen zingend en biddend in een stoet achter de hostie die in een monstrans onder een baldakijn wordt meegedragen. De Volendamse fanfare Wilhelmina zal spelend in klederdracht aan de kop van de stoet lopen. De koralen van het muziekcorps worden afgewisseld door de zang van een Syrisch-orthodox meisjeskoor. De voorafgaande mis en het afsluitende lof in de kerk worden opgeluisterd door Gregoriaanse en polifonische zang van het aan de Onze Lieve Vrouwekerk verbonden Alphonsuskoor en een Surinaams koor.

Nieuwe traditie

De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was in de hoofdstad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan.

De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt. Nu voor de sacramentsprocessie ook dit jaar veel mensen worden verwacht, lijkt het erop dat zich een nieuwe traditie in de hoofdstad heeft gevestigd.

Programma:

11.15 uurPlechtige eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220
12.45 uurSacramentsprocessie over de grachtengordel
13.30 uurAfsluitend plechtig lof in de Onze Lieve Vrouwekerk


Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: