Hart van pater Roothaan terug in Amsterdam

19 november 2008

Pauselijk nuntius mgr. dr. Franšois BacquÚ zal op zondag 23 november in de Amsterdamse kerk de Krijtberg een nieuwe reliekschrijn onthullen. Middelpunt van deze schrijn is een verzilverde buste uit Rome met het hart van de Amsterdamse pater Jan Philip Roothaan (1785-1853), generaal-overste van de jezu´eten van 1829 tot 1853.


Pater Jan Philip Roothaan SJ
De reliek is vorig jaar ten behoeve van de Krijtberg in bruikleen gegeven door de toenmalige generaal-overste van de jezu´eten, de Nederlandse pater Peter-Hans Kolvenbach. De schrijn is ontworpen door beeldend kunstenaar Pim Wever en geschonken door het Pater-Roothaan-genootschap. Het Genootschap heeft zich sinds 1944 ingezet om de figuur van Jan Philip Roothaan meer bekend te maken, mede met het oog op zijn zaligverklaring. Hoewel het proces al lang stilstaat, is het nooit gesloten.

Jan Philip Roothaan, geboren in de Jordaan en parochiaan van de Krijtberg, trok in 1804 naar Rusland om in te treden bij de jezu´eten. Paus Clemens XIV had in 1773 onder druk van vorsten de jezu´etenorde opgeheven. De SociŰteit van Jezus zou teveel invloed hebben gehad in de toenmalige machtscentra. Koning Frederik II van Pruisen en tsarina Catharina II van Rusland negeerden de paus en boden de jezu´eten asiel.

Roothaan werd priester gewijd in 1812. Na een aantal jaren als leraar en priester gewerkt te hebben in Rusland, Zwitserland en ItaliŰ werd pater Roothaan in 1829 gekozen tot generaal-overste tot de inmiddels heropgerichte orde. Toch bleef de SociŰteit veel vijanden houden. Dankzij Roothaan kwam de orde weer tot grote bloei. Daarom wordt hij de tweede stichter van de jezu´etenorde genoemd; Sint Ignatius van Loyola (1491-1556) was de eerste.

Het hart van Roothaan werd in 1935 op sterk water gezet en in een buste geplaatst. Deze stond lange tijd in de sacristie van het generalaat in Rome. De overige stoffelijke resten van Roothaan, die door paus Pius IX een heilige werd genoemd, rusten in Il Ges¨, de barokke hoofdkerk van de SociŰteit van Jezus in Rome. (katholieknederland/bisdom haarlem)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: