Mgr. Van Burgsteden: “Eucharistische Christus is groot voorrecht”

Amsterdamse sacramentsprocessie: contrasten vinden elkaar

27 mei 2008

Niet eerder was de sacramentsprocessie over de Amsterdamse grachtengordel zo divers aan deelnemers. Bijzondere gasten waren de nuntius van Nederland, aartsbisschop mgr. François Bacqué, en de nieuwe Syrisch-orthodoxe aartsbisschop in Nederland, mgr. Polycarpos Augin Aydin. Ruim duizend gelovigen trokken met de hostie in een monstrans door de hoofdstad.

Bij de vijfde versie van de processie wisselde de in klederdracht gestoken fanfare uit Volendam haar koralen af met gezangen van een Syrisch-orthodox meisjeskoor. Naast de gemeenschappen van de organiserende Onze Lieve Vrouwekerk: de Amsterdamse en Surinaamse katholieken en de Syrisch-orthodoxen, liepen verschillende oosterse kerken mee. Zo waren er delegaties en gelovigen van de Armeense, Koptische en Ethiopische kerken. Zusters van vier religieuze families volgden hen. De gemeenschappen werden aangevuld met gelovigen uit Amsterdamse parochies, Filippijnen, Antillianen en Polen. Het geheel gaf een exotische aanblik voor verbaasd toekijkende Amsterdammers en toeristen.

Ondanks de diversiteit in afkomst en uiterlijk van de deelnemers was er een bindend element: het gemeenschappelijke geloof in de aanwezigheid van Christus in de eucharistie. De deelnemende hulpbisschop van Haarlem, mgr. J.G.M. van Burgsteden, benadrukte dat deze blijvende aanwezigheid van Jezus in de hostie een groot voorrecht is. Hij noemde de eucharistische Christus het levende brood dat niet aan bederf onderhevig is. Hij riep de aanwezigen op het geloof hierin te actualiseren en uit te dragen.

Aanvankelijk leken regenwolken roet in het eten te gooien. Gedurende de voorafgaande eucharistieviering regende het nog licht. Bij het uitgaan van de kerk was het echter droog. Dat bleef het tot vlak na het afsluitende lof in de kerk na de processie. Voor de bedevaartgangers was het droge weer geen verrassing. Een van de organisatoren: "Toen de weersvooruitzichten voor deze zondag somberder werden, zijn we een gebedsoffensief gestart. En het heeft geholpen."

Nieuwe oecumenische traditie

De processie vond in 2004 voor het eerst plaats bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Onze Lieve Vrouwekerk. Dat was in de hoofdstad voor het eerst sinds 1578. Nadat het stadsbestuur in dat jaar overging naar de Reformatie werden processies verboden. Het zogeheten processieverbod gold eeuwenlang voor vrijwel het gehele Nederlandse grondgebied boven de rivieren. De wijziging van de Grondwet in 1983 gaf nieuwe ruimte aan openbare religieuze manifestaties, die in 1989 ook expliciet bij wet werden toegestaan.

De Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk, die thans is toevertrouwd aan priesters van het Opus Dei, heeft van die nieuwe mogelijkheid gebruik gemaakt. Nu ook dit jaar diverse oosterse kerken samen met de katholieken hebben deelgenomen, lijkt het erop dat zich een nieuwe oecumenische traditie in de hoofdstad heeft gevestigd.
Fotografie: Wim Groeneveld

Klik op een foto voor een vergroting.
Klik vervolgens op de linker of
rechter helft van de foto voor
respectievelijk de vorige en
volgende foto.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: