Priesterwijding in Haarlem

2 mei 2008

Vier diakens hopen zaterdag 17 mei in de kathedraal van Haarlem de priesterwijding te ontvangen. Mgr. Punt zal dan de handen opleggen aan Kees Hulsebosch (63), geboren in Sassenheim en woonachtig te Noordwijkerhout, was accountant: hij liep stage in in Warmenhuizen; Nico Kerssens (28) uit Wormerveer, werkzaam in de Pastoor van Arsparochie in Haarlem; Szymon Mikolaj Olgrzymek (27), geboren in Kalisz in Polen: zijn stageparochie is Heemskerk en Paul Stomph (58), geboren in Dordrecht, als jongvolwassene (23) door het Doopsel opgenomen in de katholieke Kerk; was jarenlang werkzaam in de gehandicaptenzorg, liep stage in Bennebroek. Tot de “klas van 2008” behoren ook Juan Torres Rincon en Quinton Peters, die op 28 december jl, kort na hun diakenwijding, bij een auto-ongeluk om het leven kwamen.

Szymon Olgrzymek, die als lid van de Neocatechumenale Weg twee vrienden en studiegenoten verloor, werkt in de parochie Heemskerk. Hij vertelt dat zijn roeping dateert van de Wereldjongerendagen in Parijs, in 1997. Vanaf dat moment zocht hij in het leven verdieping: “In vrede omgaan met God blijft langer hangen”.
In 1999 werd hij, priesterkandidaat, door loting voor Nederland voorbestemd. Hij verhuisde naar Nieuwe Niedorp, het Redemptoris Materhuis, en kreeg zijn opleiding aan het grootseminarie van het bisdom Haarlem in Vogelenzang.

Met de wijdelingen van 17 mei komt het aantal van de in de afgelopen negen jaar door mgr. Punt voor het bisdom Haarlem gewijde priesters op 31, van wie vijftien behoren tot de Neo-catechumenale Weg, plus twee religieuzen, in totaal 33. Het totale aantal actieve diocesane priesters bedraagt nu 79.
De plechtige Eucharistieviering tijdens welke de handoplegging zal plaatsvinden, begint om 10.30 uur in de Kathedrale basiliek van Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.


Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel

Voor het laatst gewijzigd: