Nuntius in Langedijk

24 juni 2008

Apostolisch Nuntius in Nederland, Mgr. F.R. Bacqué, wijdt vanavond, op het feest van Sint Jan Geboorte, in de Sint Jan de Doperkerk in Noord-Scharwoude (Langedijk) de nieuwe Kapel van het Leven in. Dit gebeurt tijdens een feestelijke Mis. De Kapel is bedoeld voor de herinnering aan de pasgedoopten en de overledenen van de parochie. Daarom hangen de dopelingen tijdens de plechtigheid zelf, of hun ouders, hun doopschelp in de nieuwe kapel; de families en nabestaanden van de overledenen het gedachteniskruisje.

De nieuwe kapel is ontworpen door de Amsterdamse kunstenares MMC Schobbe, die in 2005 ook de Mariakapel van de Sint Jan de Doperkerk opnieuw heeft ingericht. Vanuit een kruis is op de muren een slingermotief aangebracht, voorstellende links de (goudkleurige) takken van een boom des levens en rechts de (zilverkleurige) golven van water. Hieraan hangen respectievelijk de gedachteniskruisjes en de doopschelpen. In het midden staat een lessenaar met daarop een boek met de namen van de overledenen.
Ook de glas-in-loodramen van de kapel zijn vernieuwd. De nieuwe ramen zijn gemaakt met een uitzonderlijke zeefdruktechniek, die nog niet veel in Nederland is toegepast. Het middelste raam toont de Verrezen Christus, en is de dood door het leven overwonnen. Het rechterraam toont de aardbol met erachter watergolfjes (als symbool voor het geboren worden op aarde en het water voor het doopsel); op het linkerraam is het Hemelse Jeruzalem te zien (als symbool voor het eeuwig leven).

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: