Paus benoemt bisschop in Groningen

18 juni 2008

Paus Benedictus XVI heeft mgr. dr. Gerard de Korte, hulpbisschop van Utrecht, benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij volgt daar mgr. Eijk op, thans nog apostolisch administrator van Groningen, die sinds een half jaar aartsbisschop van Utrecht is. De inbezitname van de zetel door de nieuwe bisschop is vastgesteld op 13 september.

Mgr. De Korte is sinds 2001 hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij was rector van het Arienskonvikt en pastor van de St. Catharinakathedraal tot 1999, daarna deken van Salland en vanaf 2005 deken van IJssellanden. Mgr. De Korte heeft geschiedenis en theologie gestudeerd en is gepromoveerd tot doctor in de theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht op het onderwerp ‘Pastoraat van de verzoening’.

Hij is binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent voor de beleidssector Kerk en Samenleving en voor de werkvelden ‘Kerk en Ouderen’ en ‘Vrouw en Kerk’.

Hij is tevens secundus (naast Mgr. Van Burgsteden) voor de oecumenische contacten.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: