Het klooster Egmond: hortus conclusus

4 april 2008

In de abdij van Egmond zal op zaterdag 26 april deel V van de Egmondse StudiŽn worden aangeboden.

In dit laatste deel van de reeks die in het leven werd geroepen in 1988 komt van alles aan bod: het Evangeliarium van Egmond; Egmond en het Hollandse oorkondewezen; Oorkondenvervalsingen in Egmond; Kerkstichtingen vanuit Egmond in de 12de eeuw; Zingen en componeren in Egmond gedurende de middeleeuwen; De Breviculi Egmundenses; Egmond en de Moderne Devotie; De hervorming van Egmond omstreeks 1500; Erasmus en Egmond.

Zie voor informatie over de bundel op www.verloren.nl.

Zoals gewoonlijk zullen verschillende sprekers het woord voeren. Na een verwelkoming door abt Gerard Mathijsen osb zal dhr Peter Lassooy een voordracht houden over zijn boek Monnikenwerk; het ontstaan van Noord-Kennemerland en de invloed daarop van de monniken van de Abdij van Egmond. Na de pauze spreekt drs. Herman Oost van het Noord-Hollands Archief in Haarlem over het archief van de middeleeuwse abdij. De oprichter en redacteur van de Egmondse StudiŽn, dr. Jurjen Vis, staat stil bij 25 jaar Egmondstudie en presenteert het eerste exemplaar van dit vijfde en laatste deel aan burgemeester mevrouw Hafkamp van Bergen.

Na afloop is men in de gelegenheid de bundel aan te schaffen.

Zaterdag 26 april, vanaf 14.30 uur in de Abdij van Egmond. Abdijlaan, Egmond-Binnen. Aanmelding uitsluitend per email: g.n.m.vis@chello.nl

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: