Haarlemse bisschop en kapittel te gast in Gent

3 oktober 2008

Op 1 oktober vieren de bisdommen Gent en Haarlem hun patroonheilige: Sint-Bavo. In Haarlem was de eigenlijke viering afgelopen weekeinde in de kathedraal. In de Gentse Sint-Baafskathedraal vindt deze plaats op zondag 5 oktober om 11 uur. Dit jaar zal een delegatie van het Nederlandse bisdom Haarlem te gast zijn. Daar wordt Sint-Bavo al sinds de 13de eeuw vereerd. De Haarlemse delegatie wordt geleid door de bisschop van Haarlem, Mgr. Punt, die de viering in de Sint-Baafskathedraal zal voorgaan en tevens de homilie zal houden. De Gentse bisschop Luc Van Looy en de leden van de Haarlemse en Gentse kathedrale kapittels concelebreren. De viering wordt opgeluisterd door het koor ‘Les Amis de bon coeur’ uit Maasbracht Nederland.

De contacten tussen Haarlem en Gent dateren van het begin van de 16de eeuw toen in het Nederlandse Haarlem de kerk klaar was die men wou toewijden aan de heilige Bavo. Maar omdat men er geen relikwie had van de heilige, trok de pastoor en de stadsmagristraat naar de abt (Raphaël de Mercatel, zoon van Filips de Goede) van de Gentse Sint-Baafsabdij. Die ging op het verzoek in en gaf een relikwie mee. Meteen waren hechte vriendschapsbanden gesmeed tussen de Haarlemse kerk en de Gentse abdij. Van dan af ontvingen de Gentse monniken elk jaar op 1 oktober, feest van Sint-Bavo, een offerkaars uit Haarlem. Ook toen later de Sint-Baafsabdij werd geseculariseerd en omgevormd tot collegiaal kapittel, bleven de betrekkingen met Haarlem bestaan.

In 1559 werden Gent en Haarlem zetel van een nieuw bisdom. Haarlem kreeg zijn kathedraal kapittel, het Gentse collegiale kapittel promoveerde tot kathedrale. De contacten tussen de kapittels waren intens. De eerste sporen van een bezoek van Haarlemse kanunniken aan Gent die mee Sint-Bavo kwamen vieren, vinden we in 1635. Later verwaterden de contacten om tegen het einde van de 18de eeuw te verdwijnen.

Pas in 1930 werd bij de aloude traditie opnieuw aangesloten. Ter voltooiing van de nieuwe Sint-Baafs in Haarlem bracht de toenmalige Gentse bisschop, Mgr Coppieters, persoonlijk een nieuwe relikwie van Sint-Bavo naar Haarlem. Daar werd besloten de oude contacten te herstellen alsook het gebruik van het zenden van een offerkaars naar Gent.

Later werd op initiatief van de opvolger van Mgr Coppieters, Mgr Calewaert, beslist dat om de twee jaar de bisschoppen van Gent en Haarlem met hun kapittels beurtelings in Gent en in Haarlem het patroonsfeest van de heilige Bavo zouden vieren. Dit jaar is het de tweede keer dat Mgr. Luc Van Looy voor Gent gastheer zal zijn. (persdienst bisdom Gent/bisdom Haarlem)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: