Bisschop en rectoren bij conferentie over nieuwe evangelisatie

Paus Johannes Paulus II patroon van de nieuwe evangelisatie?

31 maart 2008

170 Bisschoppen en negen Kardinalen waren op uitnodiging van Kiko Arguello aanwezig bij een conviventie in het heilig Land over de nieuwe evangelisatie van Europa, georganiseerd door de Neocatechumenale Weg. De bijeenkomst vond plaats in het Domus Galileae, het huis dat door het Neocatechumenaat de afgelopen jaren in Israël op de berg van de zaligsprekingen is gebouwd en waarvan het eerste deel door paus Johannes Paulus II werd ingezegend bij zijn historische bezoek aan Israël.

Een week lang - van 24 tot 29 maart - maakten de Bisschoppen en andere aanwezigen nader kennis met de Neocatechumenale Weg als instrument voor evangelisatie en spraken zij met elkaar over de mogelijkheden om in een “cultuur van de dood”, zoals paus Johannes Paulus II die heeft omschreven, het evangelie van het Leven te brengen. Mgr. dr. J. Punt, bisschop van Haarlem, was aanwezig bij deze conviventie, samen met de rector van het seminarie in De Tiltenberg, mgr. dr. Jan Hendriks, en rector Luc Georges van het Redemptoris Mater-seminarie. Ook verschillende missie-gezinnen en de beide Haarlemse priesters Francisco Niño en Pablo Ocampo, die gedeeltelijk voor de nieuwe evangelisatie zijn vrijgesteld, woonden de conferentie bij. Uit Nederland was voorts bisschop mgr. F. Wiertz van Roermond aanwezig.

Mgr. Punt benadrukte in zijn woord het belang en de mogelijkheden van nieuwe evangelisatie ook in bijvoorbeeld Amsterdam en stelde voor dit werk bijzonder te stellen onder de bescherming van Maria. Kiko Arguello, initiatiefnemer van de Neocatechumenale Weg beaamde dit en noemde Maria de “middelares van alle genaden”.

Bijzonder was de aanwezigheid van kardinaal Stanislaw Dziwisz, opvolger van paus Johannes Paulus als aartsbisschop van Krakow en diens secretaris, die hoofdcelebrant was in een heilige Mis op de plaats waar de Heer Petrus het primaat verleende. De kardinaal sprak later in een bijeenkomst te Jeruzalem nog over de relatie van de overleden paus tot het Joodse volk en stelde voor paus Johannes Pauklus II bij zijn heiligverklaring tot patroon van de nieuwe evangelisatie te maken.

Tijdens een eucharistieviering met de Bisschoppen in de zaal van het laatste avondmaal sprak kardinaal Chr. Schönborn van Wenen over het grote belang van de verdediging van het leven en het profetische zicht van de encycliek Humanae Vitae, die dit jaar veertig jaar geleden werd gepubliceerd. De openheid van de christen voor het leven, ook in de huwelijksgemeenschap, behoort tot het hart van de christelijke geloofsovertuiging die een cultuur van het Leven verkonmdigt.

Aan het einde van de week werd een nieuw gedeelte van het Domus Galileae ingewijd door de Latijnse Patriarch van Jeruzalem. Michel Sabbah: een retraite-centrum met - centraal - een kapel waar eeuwigdurende aanbidding is.


Klik voor een grote foto

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: