Mgr. Punt reikt diploma's uit aan afgestudeerden Tiltenberg

Tiltenbergstudies gepresenteerd

4 december 2008

Mgr. dr. J.M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam, heeft tijdens de Willibrorddag op 1 december de Baccalaureaatsdiploma's uitgereikt aan drie afgestudeerden van de priesteropleiding: Miguel Ayala Florentín, Szymon Olgrzymek en Ignas Tilma. Zij zijn hiermee “Baccalaureus in de Gewijde Theologie” van de Pauselijke Lateraanse Universiteit. Begin oktober hadden zij op De Tiltenberg het examen afgelegd voor een examencommissie onder voorzitterschap van mgr. Renzo Gerardi, decaan van de faculteit voor Theologie van deze universiteit. De afgestudeerden kunnen het verzoek indienen om in Nederland de meer bekende doctorandus-titel te mogen voeren.Bij dezelfde gelegenheid werd het eerst-gepubliceerde deeltje van de nieuwe reeks Tiltenberg-studies gepresenteerd: “Het celibaat van de priester” van rector J. Hendriks.

Szymon Olgrzymek was in het voorjaar reeds priester gewijd, maar had nog niet eerder gelegenheid dit examen te doen; hij is werkzaam in de parochie van Heemskerk. Ignas Tilma werd op 15 november j.l. tot diaken gewijd; zijn pastorale jaar volbrengt hij in de St. Eloy-parochie van Beverwijk en Wijk aan Zee. Miguel Ayala Florentín is bezig met een “missie-jaar” (“ïtinerantie”) binnen de Neo-catechumenale Weg, waarin hij binnen Nederland missionair pastorale ervaring opdoet.

In Het celibaat van de priester wordt op overzichtelijke wijze de geschiedenis van de celibaatsverplichting besproken; verder wordt verduidelijkt welke de (theologische) redenen zijn waarom de Kerk aan het priestercelibaat vasthoudt en wordt aangegeven hoe het celibaat bij alle menselijke zwakheid goed beleefd kan worden. Het boekje is te bestellen via de website www.tiltenberg.org of voor € 7,50 verkrijgbaar bij de receptie van De Tiltenberg.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: