Uitreiking Pauselijke Onderscheiding aan drs. H.P.M. Dieben

1 september 2008

Tijdens de officiële opening van het studiejaar van de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing te Amsterdam kreeg drs. Piet Hein Dieben een hoge en uitzonderlijke pauselijke onderscheiding. Mgr. Punt, bisschop van Haarlem, hing hem de versierselen om van het commandeurschap in de orde van St. Sylvester. De Orde van St. Sylvester is de op een na hoogste pauselijke onderscheiding voor leken.

Mgr. Punt sprak in zijn speech over de bijzondere en vooral integere inzet van drs. Dieben voor de relatie tussen de theologie opleiding in verschillende vormen in Amsterdam en de bisdommen. Mgr. Punt was vol warmte en lof over het werk van drs. Dieben. Dr. ir. Jan Houben, lid van de Raad van Bestuur van de Fontys Hogeschool, sprak de wens uit dat drs. Dieben nog lang beschikbaar zal blijven voor de theologieopleiding. De inhoudelijke kennis, zowel als een goed pedagogisch inzicht zijn van groot belang voor de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing.

Drs. Dieben kreeg uit handen van dr. ir. Houben het eerste exemplaar van de bundel “Theologie in de stad”. Deze bundel is samengesteld naar aanleiding van het symposium, dat in 2007 gehouden werd rond 40 jaar theologieonderwijs in het gebouw d’Bruynvis, Keizersgracht 105, waar drs. Dieben zelf al ruim 30 jaar werkzaam is. Het geheel werd afgesloten met een receptie. De belangstelling van studenten en docenten was buitengewoon groot.

Drs. Dieben heeft een doctoraal pedagogiek behaald aan de Universiteit Utrecht. Hij is directeur van de Opleiding voor Godsdienstleraren geweest, afgekort de OGA. Als studieleider was drs. Dieben verantwoordelijk voor de MO-A en later ook MO-B van de opleiding leraar godsdienst, die ook een opleiding voor pastoraal werk is gestart. Dit viel in eerste instantie onder de Katholieke Leergangen Tilburg, die vanaf 1996 opgingen in de Fontys Hogescholen.

Drs. Dieben is studiesecretaris van het rectoraal college KTUA geweest, welke opleiding later opging in de KTUU. Vanaf 1992 is hij directeur van de KTO (Katholieke Theologie Opleidingen). Hij is lid van het bestuur van de L.J. Mariastichting, de opleidingscommissie van het bisdom Haarlem, lid van het curatorium van de priesteropleiding Vronesteyn, lid van de commissie opleiding bisdom Rotterdam-KTU en sinds 2006 docent pedagogiek aan het seminarie Vogelenzang bisdom Haarlem. (Fontys/bisdomhaarlem)

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: