Diakonale nieuwsbrief voor de PCI's in het Bisdom Haarlem

12 maart 2008

De diakonale nieuwsbrief voor de pci besturen in het bisdom Haarlem verschijnt enkele malen per jaar. De redactie wordt gevormd door het diakonaal werkers overleg (DWO).

De bedoeling van de nieuwsbrief is het om de pci-besturen en de diakonale werkgroepen te informeren over plaatselijke, regionale en provinciale initiatieven in het bisdom Haarlem op het gebied van de diakonie.

We hopen dat hierdoor de onderlinge communicatie bevorderd wordt, en dat men kan leren van elkaars ervaringen.

Klik hier voor de integrale nieuwsbrief (PDF versie).

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: