Diakenwijding priesterstudenten Haarlem

13 november 2008

Foto: Steef Pardoen  
Diakenwijding 2007
In de kathedrale basiliek van Sint-Bavo worden zaterdag 15 november twee priesterstudenten door mgr. dr. Jozef M. Punt tot diaken gewijd voor het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het zijn Dariusz Karwowski en Ignas Tilma.

Dariusz (“Darek”) Karkowski, afkomstig uit Polen en behorend tot de Neocatechumenale Weg, loopt momenteel stage in de St.-Dionysiusparochie in Heerhugowaard. Ignas Tilma is stagiair in de parochie Sint Eloy te Beverwijk.

Op de weg naar het priesterschap is de voorlaatste stap de wijding tot het diaconaat. Dit wordt het 'transeunte' diaconaat genoemd dat letterlijk “voorbijgaand” betekent. Dit om aan te duiden dat de persoon geen roeping tot permanente diaken heeft.

Met de wijdelingen van zaterdag komt het totaal aantal diakenwijdingen van mgr. Punt op 67, waarvan 28 voor het permanente en 39 voor het transeunte diaconaat. In de laatste categorie zijn drie religieuzen; twee transeunte diakens overleden kort na hun wijding, in december 2007.

In de kathedraal van Roermond wordt Wilson A. Varela Gaviria gewijd die eveneens het grootste deel van zijn studie in het Haarlemse grootseminarie heeft volbracht. De plechtigheid in de kathedraal van Haarlem begint om 10.30 uur en is vrij toegankelijk. Na afloop van de viering is er gelegenheid de nieuwe diakens te feliciteren.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: