Bisschop vraagt vicaris-generaal om aan te blijven

24 september 2008

In de beslotenheid van de kring van curiemedewerkers heeft mgr. drs. M. de Groot, vicaris-generaal en officiaal van het bisdom Haarlem, eerder deze maand zijn vijfenzeventigste verjaardag gevierd.

Tijdens een receptie in het bisschopshuis prees mgr. Punt de trouwe toewijding van de mgr. De Groot, die onder vier bisschoppen diende als secretaris, offiiciaal, vicaris en vicaris-generaal. De jarige werd toegezongen met een voor de gelegenheid door liturgist Ko Schuurmans gedicht lied.

Overeenkomstig de bepalingen van het kerkelijk recht heeft mgr. De Groot zijn functies van vicaris-generaal en van officiaal van de kerkelijke rechtbank aan de Bisschop aangeboden. De Bisschop heeft hem gevraagd zijn werkzaamheden naar vermogen voort te zetten, nadat hij zelf had aangegeven zijn werk met genoegen te doen.

De activiteit voor de kerkelijke rechtbank zal zich vanaf 1 oktober 2008 beperken tot het dragen van eindverantwoordelijkheid. Voor de functie van Vicaris zal ondersteuning in de administratieve activiteit gezocht worden. Centraal blijft staan de uitoefening van het bisschoppelijk beleid, met name op het gebied van de regiovorming/kerkopbouw en van de diaconie.

Mgr. Punt prijst de jarige vicaris om zijn langjarige,
trouwe en belangeloze inzet.


Hulpbisschop mgr. Van Burgsteden in gesprek met mgr. De Groot.

Persdienst Bisdom Haarlem / Wim Peeters Print artikel


Voor het laatst gewijzigd: